Projekt ENRAS - za sigurnost interventnih jedinica Slovenije i Hrvatske

Projekt ENRAS - za sigurnost interventnih jedinica Slovenije i Hrvatske
Foto: PR

ENRAS je mnogo više od samo još jednog od mnogih projekata. Sadržaj kojim se bavi izravno je povezan sa sigurnošću stanovništva i intervencijskih radnika u slučaju nuklearne ili radiološke nesreće. Glavni je cilj jačanje prekogranične suradnje između institucija koje rade na području sigurnosti, za učinkovitije intervencije u slučaju takvih nesreća te povećanje vještina i znanja interventnih jedinica (vatrogasnih postrojbi). Cilj će se postići uspostavom i provedbom prvog sustava obuke za sigurnu zajedničku intervenciju u graničnom području, stoji u pozivu na press konferenciju koja se održala danas a na kojoj su predstavljeni sadržaj i rezultati prekograničnog projekta ENRAS (ENsuring RAdiation Safety), koji je sufinanciran u okviru programa INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVATSKA 2014-2020.

Konferenciju za novinare organizirao je Institut Jožef Stefan kao vodeći partner u projektu ENRAS, zajedno s predstavnicima hrvatskih i slovenskih partnera i pridruženih partnera u projektu: Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba, Udruge zaštite od požara Slovenije, Uprave Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje, Uprave Republike Slovenije za nuklearnu sigurnost, Hrvatske vatrogasne zajednice i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Ravnateljstva civilne zaštite.

Više o projektu

U Listopadu 2018. pokrenut je dvogodišnji projekt ENRAS u prekograničnom području Slovenije i Hrvatske, kojim se rješava zajednički izazov neadekvatne pripremljenosti i sigurnosti u intervencijama u slučaju nuklearnog ili radiološkog izvanrednog događaja za interventne radnike, osobito vatrogasce. Srž projekta je izrada i implementacija novog zajedničkog sustava obuke za interventne jedinice i potpisivanje sporazuma o uspostavi nove prekogranične strukture za promicanje suradnje između dviju zemalja na području sigurnosti.

Skraćenica ENRAS (ENsuring RAdiation Safety)  što se u konkretnom projektu odnosi na osiguranje sigurnosti intervencijskih postrojbi u slučaju nuklearne ili radiološke nesreće odnosno osiguranje zaštite od ionizirajućeg zračenja. Ovo je prvi takav primjer prekogranične suradnje na području osiguranja sigurnosti interventnih jedinica u posredovanju u slučaju nuklearnog ili radiološkog izvanrednog događaja, koji se sprovodi u okviru programa INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska.

U obuku će biti uključeno više od 60 interventnih jedinica u programskom području prekogranične suradnje, koje će biti povezane s jedinstvenim sustavom praktične obuke za slučaj takvih nesreća. Ukupno će biti obučeno više od 700 intervencijskih radnika (vatrogasaca).

Aktivnosti će se provoditi u dvije faze. U prvoj fazi provodit će se teoretska i praktična obuka pojedinih jedinica na mjestima gdje su interventne jedinice stacionirane. U drugoj fazi, provodit će se zajedničke vježbe intervencijskih radnika s obje strane granice kao novi pristup. Takav pristup će po prvi put kombinirati kapacitete, iskustvo i znanje za sigurno interveniranje u slučaju nuklearnog ili radiološkog izvanrednog događaja, kojim raspolažu partneri u projektu, te prenijeti postojeće kapacitete, iskustvo i znanje na interventne timove odgovorne za interveniranje u takvim nesrećama.

Posebno je važno stvaranje nove prekogranične strukture, koja će biti realizirana kao koordinirani i obvezujući sporazum ključnih aktera s obje strane granice u području osiguranja sigurnosti u intervencijama u slučaju nuklearnih i radioloških nesreća. To su Institut "Jožef Stefan" iz Ljubljane i Institut  za medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba, koji su zaduženi za obuku, Gasilska zveza Slovenije i Hrvatska vatrogasna zajednica kao krovne vatrogasne organizacije, kao i Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje i nadležne institucije za nuklearnu i radiološku sigurnost, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - Ravnateljstvo civilne zaštite.

Ostala državna tijela nadležna za područje intervencija u slučaju takvih katastrofa također će biti uključena u strukturu, što će osigurati strateški karakter projekta i odigrati bitnu ulogu u prijenosu dobre prakse i uključivanju iste u zakonodavstvo obiju zemalja. Time će se osigurati vertikalna prekogranična struktura čiji je cilj promicanje i koordiniranje prekogranične suradnje u slučaju nesreća, koje uključuju rizik od radioaktivnog zračenja.

Dosadašnja praksa uključuje i aktivno uključivanje drugih interventnih timova, poput zdravstvenog osoblja i policije, u aktivnosti koje će omogućiti sigurno posredovanje u slučaju nuklearnih i radioloških nesreća.

Projekt ENRAS dodatno će povezati obje zemlje provodjenjem zajedničkih praktičkih  vježbi interventnih jedinica, fokusirajući se na vatrogasne postrojbe iz Slovenije i Hrvatske, te uspostavljanjem trajne prekogranične strukture koja će se pobrinuti za koordinirano prekogranično djelovanje u slučaju takvih nesreća  i nadilaziti postojeće prakse, koje temelje na rješavanju izazova samo na nacionalnoj razini. Postignuti pristupi osigurat će osnovu za bolju suradnju i u široj regiji.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara