Reagiranje Čehoka i Patafte na članak Indexa o nalazu Državne revizije


REDAKCIJA Indexa zaprimila je zahtjev za odgovorom varaždinskog gradonačelnika Ivana Čehoka kao i trgovačkog društava T7 Vis d.o.o i  Davora Patafte iz Varaždina na tekst "Državna revizija potvrdila pisanje Indexa: Čehok mutio na poslu zbrinjavanja otpada".

Zahtjeve za odgovorom donosimo u cijelosti, a prvo reagiranje je gradonačelnika Čehoka.

Naime, dana 01.02.2011. godine na portalu Index.hr objavili ste članak pod nazivom „Državna revizija potvrdila pisanje Indexa: Čehok mutio na poslu zbrinjavanja otpada», a u kojemu se iznose neistinite informacije o mojoj stranci:

„DRŽAVNA revizija potvrdila je pisanje Indexa iz veljače prošle godine o nepravilnostima u postupku interventnog odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada u gradu Varaždinu, kada je posao dobila tvrtka VIS iza koje stoji Damir Patafta. Riječ je o poslu skupljanja i baliranja otpada te sanacije odlagališta Brezje kada je Čehok bez javnog natječaja, izravnom pogodbom, pravdajući se da je to zbog hitnosti situacije, dao posao svom bliskom prijatelju Patafti.

Mutni poslovi u Varaždinu između gradonačelnika Čehoka i tajkuna Patafte?

"U ugovoru se navodi da je uslugu interventnog odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada potrebno izvesti žurno, zbog sprečavanja nastanka štete te je trgovačko društvo u elektronskom oglasniku javne nabave objavilo Obavijest o početku postupka javne nabave", stoji u nalazu revizije u kojoj se naglašava da do danas nije raspisan natječaj o koncesiji.

Prema ugovoru  kojeg je tada potpisao Grad Varaždin s tvrtkom Vis najkasnije do 30. travnja 2010. godine trebalo je započeti sa zbrinjavanjem otpada putem postrojenja za mehaničko biološku obradu komunalnog otpada što do danas nije učinjeno. 
Sporna zamjena zemljišta s teretom od 3,1 milijun švicarskih franaka

Također potvrđena su i naša pisanja o spornoj zamjeni zemljišta, vezana za isti posao zbrinjavanja otpada, kada je Grad Varaždin dao za gradnju tvornice za mehaničko-biološku preradu smeća u vlasništvo 14,5 hektara gradskog zemljišta na kojem se nalazi smetlište.

Kako smo u više navrata pisali, u zamjenu je Pataftin Vis dao 2,5 hektara zemljišta u predjelu Jalkovec i to unatoč činjenici da je četvorni metar zemljišta u Jalkovcu vredniji od hektara na Brezju. Do istih saznanja došla je i državna revizija.

"Kod kupoprodaje i zamjene nekretnina s privatnom pravnom osobom nisu pribavljeni podaci o točnom broju, oznaci i površini katastarskih čestica koje je Grad kupio, radi provedbe u zemljišnim knjigama, te svi zemljišno knjižni izvadci o oslobođenju tereta kako je utvrđeno zaključenim ugovorom", stoji u nalazu Državne revizije s obzirom da je ugovorom utvrđeno da je na nekretninama trgovačkog društva upisan teret u iznosu od 3,1 milijun švicarskih franaka! Prema ugovoru u roku od 120 dana nakon zaključivanja Ugovora s Gradom Varaždinom trebalo je dostaviti sve zemljišno-knjižne izvatke za sve nekretnine o oslobođenju od tereta što do danas nije napravljeno osim za manji dio parcele.

Čehoku tek uvjetno mišljenje revizije

Posebno se naglašava kako je vrijednost zemljišta koje je Grad Varaždin dao u zamjenu vrijedno 13,5 milijuna kuna što je za više od sto tisuća kuna vrjednije od zemljišta koje je dobio od tvrtke Vis. Revizija je utvrdila kako je u ugovoru o zamjeni stajalo da će se podmirenje razlike u vrijednosti zemljišta u iznosu od 109,7 tisuća kuna utvrditi posebnim ugovorom, no do danas posebni ugovor nije zaključen, a niti je razlika podmirena.

Iz Grada Varaždina odgovorili su na nalaz Državne revizije kako se tek ima napraviti parcelacija zemljišta te da bi tada moglo doći do realizacije ugovora iz 2008. godine. Državna revizija dala je za gradonačelnika Čehoka i njegovo vođenje Varaždina uvjetno mišljenje, tražeći da se do kraja raspetlja posao oko zbrinjavanja otpada kao i vođenje poslovnih knjiga Grada Varaždina.“

     Dakle, moja stranka je nedvojbeno zainteresirana osoba za traženje objave odgovora na objavljenu informaciju budući da je u članku navedeno ime, odnosno naziv, mojih stranaka kao i niz netočnih podataka vezano uz iste, te stoga tražim da se, sukladno čl. 56. Zakona o medijima (Narodne novine br. 59/04), objavi slijedeći odgovor:


     «U članku naslova „Državna revizija potvrdila pisanje Indexa: Čehok mutio na poslu zbrinjavanja otpada», objavljenom na portalu Index.hr dana 01.02.2011. godine naveden je niz neistinitih informacija, te dr.sc. Ivan Čehok ovim putem daje svoj odgovor.


     Neistinit je navod iz spornog članka da je „državna revizija potvrdila pisanje Indexa iz veljače prošle godine o nepravilnostima u postupku interventnog odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada u Gradu Varaždinu, kada je posao dobila tvrtka Vis iza koje stoji Damir Patafta“. Državna revizija nije potvrdila pisanje Indexa, kako se to pogrešno navodi u spornom članku. 


     Netočno da je „Čehok dao posao svom bliskom prijatelju Patafti“. Naime, nije jasno zašto se potencira dr.sc. Ivan Čehok u vezi svake poslovne aktivnosti u kontekstu zbrinjavanja otpada u Gradu Varaždinu, budući da iza svakog poduhvata takve vrste, pa i sklapanja predmetnog Ugovora, stoji odluka gradskog poglavarstva. G.Patafta nije ni više ni manje blizak gradonačelniku Čehoku, nego bilo koji drugi poduzetnik s područja Grada Varaždina.


     U Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji se nigdje ne „naglašava da do danas nije raspisan natječaj o koncesiji“. Gdje je u Izvješću potvrđeno pisanje Indexa od strane Državne revizije? Gdje se tu uopće navodi da je sklapanje Ugovora bilo nezakonito ili da je natječaj za dodjelu koncesija uopće trebao biti proveden, a kako se u članku insinuira? To nigdje u Izvješću Državne revizije ne piše!! Štoviše u Izvješću Državna revizija navodi da se „tijekom 2010. i dalje poduzimaju mjere u cilju rješavanja problematike u okviru trajnog zbrinjavanja komunalnog otpada“, što znači da se problematika trajnog zbrinjavanja komunalnog otpada u Gradu Varaždinu rješava, a što je i obveza Grada sukladno čl.16. Zakona o otpadu (str. 14. i 15. Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji).


     Uzgred rečeno, Državna revizija ni ne ocjenjuje zakonitost sklopljenog Ugovora već je ocjenjivanje zakonitosti postupka sklapanja Ugovora na Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, dok Državna revizija samo ocjenjuje financijske aspekte poslovanja Grada.


     Ugovor o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada radi sanacije postojeće lokacije Brezje sklopljen je sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, poštujući propisanu proceduru i svaka drugačija interpretacija ovog postupka i primjene Zakona o javnoj nabavi nije točna. 


     Također, Država revizija nije potvrdila ni pisanja Indexa o navodnoj spornoj zamjeni nekretnina.


     Naime, iz navoda revizije koji se citira u spornom članku: „Kod kupoprodaje i zamjene nekretnina s privatnom pravnom osobom nisu pribavljeni podaci o točnom broju, oznaci i površini katastarskih čestica koje je Grad kupio, radi provedbe u zemljišnim knjigama, te svi zemljišno knjižni izvadci o oslobođenju tereta kako je utvrđeno zaključenim ugovorom" nigdje ne proizlazi da je zamjena sporna, da je Grad Varaždin oštećen u zamjeni ili sl., a na čemu Index inzistira. Državna revizija samo navodi da je potrebno pribaviti gore navedene podatke radi provedbe parcelacije zemljišta u zemljišnim knjigama (str 12,13 i 19 Izvješća). Dakle, Državna revizija uopće ne spominje navodnu spornost sklopljenog Ugovora o zamjeni nekretnina, već samo predlaže provedbu istog u zemljišnim knjigama.


     Iz Grada Varaždina je Državnoj reviziji prezentirana činjenica da je u tijeku izgradnja nove glavne gradske i područne ulice u Jalkovcu te će se na temelju lokacijske dozvole provesti parcelacija za zemljišta koje je Grad stekao na temelju Ugovora o kupoprodaji i zamjeni nekretnina s privatnom pravnom osobom. Iz zaključenog ugovora, skice zemljišta i procjene sudskog vještaka vidljivo je na koje se zemljište Ugovor odnosi, a parcelacijskim elaboratom će se stvoriti uvjeti za provođenje u zemljišnim knjigama (str. 13. Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji).


     Valja istaknuti da je zemljište koje je bilo predmet zamjene procijenjeno prije sklapanja ugovora od strane ovlaštenih vještaka građevinske struke te su se navedenim, stručnim procjenama ugovorne strane rukovodile prilikom sklapanja ugovora, a što je utvrdila i Državna revizija (str.12. Izvješća), međutim, činjenica da je zemljište procijenjeno ne navodi se u članku vjerojatno iz razloga što se ne uklapa u konstrukcije o mutnim poslovima kojima Index teži.


     Tereti na zemljištima koje je Grad Varaždin stekao brisani su i to prije isteka roka iz Ugovora o zamjeni i kupoprodaji nekretnina, a što se može provjeriti i uvidom u zemljišne knjige Općinskog suda u Varaždinu. Netočan je navod da je T7 Vis Gradu trebao isplatiti iznos od 109,7 tisuća kuna, a kako se to tvrdi u članku (čl.3.st.2.t.b Ugovora o kupoprodaji i zamjeni nekretnina).


     Nejasni su navodi iz članka da je „u zamjenu Pataftin Vis dao 2,5 hektara zemljišta u predjelu Jalkovec i to unatoč činjenici da je četvorni metar zemljišta u Jalkovcu vredniji od hektara na Brezju“: Da li se u članku tvrdi da je T7 Vis d.o.o. oštećen u predmetnoj zamjeni?


     Činjenica da je Grad Varaždin dobio uvjetno mišljenje Državne revizije nije ništa neobično. Naime, prema Izvještaju Državne revizije u 2009. godine obavljeno je 855 revizija u kojima je revidirano 175 miljardi kuna te je dano 107 bezuvjetnih, 434 uvjetnih i 5 nepovoljnih mišljenja. Grad Varaždin je dobio uvjetno mišljenje (ne negativno!), a što je, kao što je vidljivo iz gornjih podataka, uobičajeno u praksi Državne revizije. Uvjetno mišljenje znači tek da je Državna revizija dala preporuke za daljnje postupanje, a koje će usmjeriti daljnje poslovanje Grada.“

      Poštovani, molim Vas da u Vašem budućem izvještavanju imate na umu dužnost medija da istinito i potpuno izvješćuju o događajima, a ne paušalno navode neprovjerene i neistinite činjenice, izvučene iz konteksta i iskonstruirane na način da se omogući senzacionalističko pisanje. Objavom neistinitih činjenica krše se prava osobe o kojoj se neistinito piše. Takvo postupanje suprotno je osnovnim ustavnim načelima, zakonu te novinarskoj ali i općeljudskoj etici. U današnje vrijeme, mediji imaju nesumnjiv, snažan utjecaj na stvaranje javnog mišljenja i društvena zbivanja te je tim veća dužnost medija da činjenice o kojima pišu provjere i drže se provjerenih činjenica.

      Sustavno i uporno objavljujete netočne i neargumentirane tekstove u kojima se senzacionalistički u naslovu spominje ime moje stranke povezujući istog s navodnim „mutnim poslovima“. Zacijelo ocjena da li su određeni poslovi „mutni“ nije na Indexu, već na nadležnim Tijelima koja nisu utvrdila nikakve nezakonitosti u sklapanju Ugovora o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada. Stoga je na Indexu da činjenice koje objavljuje provjerava i iznosi i činjenice koje ne potvrđuju toliko željenu tezu „mutnih poslova“, ali odgovaraju realnosti.

      Slijedom navedenog pozivam Vas da u skladu sa obvezom iz čl. 57.st.1. Zakona o medijima, u zakonskom roku objavite gornji odgovor.

 S poštovanjem,
dr.sc. Ivan Čehok, zastupan po odvjetniku Vladi Sevšeku

U nastavku donosimo i zahtjev za odgovorom tvrtke T7 Vis d.o.o i  Davora Patafte iz Varaždina 
 

Naime, dana 01.02.2011. godine na portalu Index.hr objavili ste članak pod nazivom „Državna revizija potvrdila pisanje Indexa: Čehok mutio na poslu zbrinjavanja otpada», a u kojemu se iznose neistinite informacije o mojim strankama:


„DRŽAVNA revizija potvrdila je pisanje Indexa iz veljače prošle godine o nepravilnostima u postupku interventnog odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada u gradu Varaždinu, kada je posao dobila tvrtka VIS iza koje stoji Damir Patafta. Riječ je o poslu skupljanja i baliranja otpada te sanacije odlagališta Brezje kada je Čehok bez javnog natječaja, izravnom pogodbom, pravdajući se da je to zbog hitnosti situacije, dao posao svom bliskom prijatelju Patafti.

Mutni poslovi u Varaždinu između gradonačelnika Čehoka i tajkuna Patafte?

"U ugovoru se navodi da je uslugu interventnog odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada potrebno izvesti žurno, zbog sprečavanja nastanka štete te je trgovačko društvo u elektronskom oglasniku javne nabave objavilo Obavijest o početku postupka javne nabave", stoji u nalazu revizije u kojoj se naglašava da do danas nije raspisan natječaj o koncesiji.

Prema ugovoru  kojeg je tada potpisao Grad Varaždin s tvrtkom Vis najkasnije do 30. travnja 2010. godine trebalo je započeti sa zbrinjavanjem otpada putem postrojenja za mehaničko biološku obradu komunalnog otpada što do danas nije učinjeno.


Sporna zamjena zemljišta s teretom od 3,1 milijun švicarskih franaka

Također potvrđena su i naša pisanja o spornoj zamjeni zemljišta, vezana za isti posao zbrinjavanja otpada, kada je Grad Varaždin dao za gradnju tvornice za mehaničko-biološku preradu smeća u vlasništvo 14,5 hektara gradskog zemljišta na kojem se nalazi smetlište.

Kako smo u više navrata pisali, u zamjenu je Pataftin Vis dao 2,5 hektara zemljišta u predjelu Jalkovec i to unatoč činjenici da je četvorni metar zemljišta u Jalkovcu vredniji od hektara na Brezju. Do istih saznanja došla je i državna revizija.

"Kod kupoprodaje i zamjene nekretnina s privatnom pravnom osobom nisu pribavljeni podaci o točnom broju, oznaci i površini katastarskih čestica koje je Grad kupio, radi provedbe u zemljišnim knjigama, te svi zemljišno knjižni izvadci o oslobođenju tereta kako je utvrđeno zaključenim ugovorom", stoji u nalazu Državne revizije s obzirom da je ugovorom utvrđeno da je na nekretninama trgovačkog društva upisan teret u iznosu od 3,1 milijun švicarskih franaka! Prema ugovoru u roku od 120 dana nakon zaključivanja Ugovora s Gradom Varaždinom trebalo je dostaviti sve zemljišno-knjižne izvatke za sve nekretnine o oslobođenju od tereta što do danas nije napravljeno osim za manji dio parcele.

Čehoku tek uvjetno mišljenje revizije

Posebno se naglašava kako je vrijednost zemljišta koje je Grad Varaždin dao u zamjenu vrijedno 13,5 milijuna kuna što je za više od sto tisuća kuna vrjednije od zemljišta koje je dobio od tvrtke Vis. Revizija je utvrdila kako je u ugovoru o zamjeni stajalo da će se podmirenje razlike u vrijednosti zemljišta u iznosu od 109,7 tisuća kuna utvrditi posebnim ugovorom, no do danas posebni ugovor nije zaključen, a niti je razlika podmirena.

Iz Grada Varaždina odgovorili su na nalaz Državne revizije kako se tek ima napraviti parcelacija zemljišta te da bi tada moglo doći do realizacije ugovora iz 2008. godine. Državna revizija dala je za gradonačelnika Čehoka i njegovo vođenje Varaždina uvjetno mišljenje, tražeći da se do kraja raspetlja posao oko zbrinjavanja otpada kao i vođenje poslovnih knjiga Grada Varaždina.“

     Dakle, moje su stranke nedvojbeno zainteresirane osobe za traženje objave odgovora na objavljenu informaciju budući da je u članku navedeno ime, odnosno naziv, mojih stranaka kao i niz netočnih podataka vezano uz iste, te stoga tražim da se, sukladno čl. 56. Zakona o medijima (Narodne novine br. 59/04), objavi slijedeći odgovor:


     «U članku naslova „Državna revizija potvrdila pisanje Indexa: Čehok mutio na poslu zbrinjavanja otpada», objavljenom na portalu Index.hr dana 01.02.2011. godine naveden je niz neistinitih informacija, te T7 Vis d.o.o. i g. Davor Patafta ovim putem daju svoj odgovor.


     Državna revizija nije potvrdila pisanje Indexa, a kako se to pogrešnu navodi u uvodu spornog članka: „državna revizija potvrdila pisanje Indexa iz veljače prošle godine o nepravilnostima u postupku interventnog odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada u Gradu Varaždinu, kada je posao dobila tvrtka Vis iza koje stoji Damir Patafta“. Tko je Damir Patafta, poznato je valjda samo autoru članka. 


     Apsolutno je netočno da je riječ o poslu skupljanja i baliranja otpada, već je riječ o mehaničko biološkoj obradi otpada. Rezultati brojnih istraživanja pokazali su da je mehaničko biološka obrada jedan od najsuvremenijih načina obrade otpada te vrlo prihvatljiv način obrade komunalnog otpada budući da značajno reducira utjecaj otpada na okolinu. Dakle, T7 Vis će provoditi mehaničko biološku obradu otpada kojom se otpad u potpunosti obrađuje i otklanja, a ne balira kako to Index pogrešno navodi. 


     U Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji se nigdje ne „naglašava da do danas nije raspisan natječaj o koncesiji“; nema ni spomena navodnih nezakonitosti u postupku sklapanja Ugovora o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada ili da je natječaj za dodjelu koncesija trebao biti proveden, a kako se u članku insinuira! Štoviše, Državna revizija je konstatirala da Grad ispunjava svoje obaveze iz Zakona o otpadu te su tijekom 2010. godine i dalje poduzimane mjere u cilju rješavanja problematike u okviru trajnog zbrinjavanja komunalnog otpada.


     Ugovor o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada radi sanacije postojeće lokacije Brezje sklopljen je sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, poštujući propisanu proceduru.


     Država revizija nije potvrdila ni pisanje Indexa o navodnoj spornoj zamjeni nekretnina.


     Iz Izvješća Državne revizije nigdje ne proizlazi da je zamjena sporna, da je Grad Varaždin oštećen u zamjeni ili sl., a na čemu Index inzistira, već Državna revizija samo navodi da je potrebno pribaviti podatke o točnom broju, oznaci i površini katastarskih čestica koje je Grad kupio te sve zemljišno knjižne izvatke iz kojih je razvidno da su tereti brisani, a radi provedbe sklopljenog ugovora u zemljišnim knjigama. Na području Jalkovca su u tijeku pripreme za izgradnju prometnica u okviru kojih će se provesti i parcelacija zemljišta koje je Grad stekao na temelju Ugovora o kupoprodaji i zamjeni nekretnina zaključenog između T7 Vis i Grada Varaždina te će, nakon izvršene parcelacije, biti izvršen upis u zemljišne knjige.


     Tereti na zemljištima koje je Grad Varaždin stekao brisani su, i to prije isteka roka iz Ugovora o zamjeni i kupoprodaji nekretnina, a što se može provjeriti i uvidom u zemljišne knjige Općinskog suda u Varaždinu!


     Valja istaknuti da je zemljište koje je bilo predmet zamjene procijenjeno prije sklapanja ugovora od strane ovlaštenih vještaka građevinske struke te su navedenim, stručnim procjenama ugovorne strane rukovodile prilikom sklapanja ugovora, a što je utvrdila i Državna revizija u svom Izvješću. No, činjenica da je zemljište procijenjeno nigdje se u članku ne navodi, vjerojatno iz razloga što se ne uklapa u konstrukcije o mutnim poslovima kojima Index teži.


     Netočan je navod da je T7 Vis Gradu trebao isplatiti iznos od 109,7 tisuća kuna, a kako se to tvrdi u članku (čl.3.st.2.t.b Ugovora o kupoprodaji i zamjeni nekretnina).


     Naposljetku, valja istaknuti da g. Pataftu ponovno posve neosnovano nazivate tajkunom, izrazom koji je izuzetno negativno konotiran u očima hrvatske javnosti. Općenito gledajući pod nazivom tajkun javnost percipira osobu koja je u vrijeme privatizacije i uvođenja tržišta kapitala stvorila bogatstvo, financijskog moćnika koji se obogatio na sumnjiv način. Gospodin Davor Patafta to nedvojbeno nije. 


     Davor Patafta je ugledan hrvatski poduzetnik, predsjednik uprave T7 grupe d.o.o., koji svoju imovinu nije stekao na sumnjiv način već vlastitim kapitalom, stvaranim više desetljeća unutar obitelji, vlastitim radom i sposobnostima. Neprihvatljivo je, čak i u kontekstu zajamčene slobode tiska, nekoga nazivati tajkunom bez ikakve provjere odlučnih činjenica. „


 

     Poštovani, već sam Vas više puta molio da u Vašem izvještavanju imate na umu dužnost medija da istinito i potpuno izvješćuju o događajima, a ne da tek paušalno navode neprovjerene i neistinite činjenice, izvučene iz konteksta i iskonstruirane na način da se omogući senzacionalističko pisanje. Objavom neistinitih informacija krše se prava osobe o kojoj se neistinito piše. Takvo postupanje suprotno je osnovnim ustavnim načelima, zakonu te novinarskoj, ali i općeljudskoj etici. U današnje vrijeme, mediji imaju nesumnjiv, snažan utjecaj na stvaranje javnog mišljenja i društvena zbivanja te je tim veća dužnost medija da činjenice o kojima pišu provjere i drže se provjerenih činjenica. Dobivene podatke iz raznih izvora novinar ne smije uzimati zdravo za gotovo, već je iste obavezan provjeriti, jer najveću grešku predstavlja objava informacija bez provjere – na taj način moguće je objaviti informaciju koja je rezultat lažnog prikazivanja i iskrivljavanja činjenica.

 

     Uočavam da Vam dobronamjerno skretanje pozornosti na Vaše neshvatljive propuste, senzacionalizam i neprimjereno skretanje pozornosti na Vaš portal baš ništa ne znači, naprotiv, Vi sustavno i uporno objavljujete netočne i neargumentirane tekstove kao da ste unaprijed plaćeni da svako malo „udarite“ po g. Patafti i njegovim društvima.

 
Kako se Vaše ponašanje više ne može pripisati ni omaški, ni slučajnoj neinformiranosti, biti ćemo prisiljeni s Vama nadalje komunicirati na drugi način i preko institucija koje će kanalizirati i korigirati Vaše neprimjereno ponašanje kad to već niste u stanju sami.

 

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara