Sabor donio novi zakon o HRT-u

HRVATSKI sabor danas je sa 71 glasom za, dva protiv i dvadeset suzdržanih donio novi Zakon o HRTu.

Po tom zakonu, do izbora novih čelnih ljudi te kuće, sadašnji ravnatelj HRT-a bit će privremeni glavni ravnatelj HRT-a, sadašnji glavni urednici televizije i radija privremeni direktori programa, a sadašnji urednici informativnog programa privremeni glavni urednici.

Takvo rješenje, rezultat je prihvaćanja dijela amandmana HSS-a, koji je u saborskoj raspravi, ali i u dodatnim konzultacijama, tražio da dosadašnja ´urednička garnitura´ na HRT-u ostane na svojim dužnostima do izbora novih čelnih ljudi po novom zakonu.

Sadašnji ravnatelj HRT-a u roku od 15 dana od stupanja na snagu novoga zakona imenovat će privremenog ravnatelja Glazbene produkcije, iz redova zaposlenika HRT-a, a na temelju provedenog internog natječaja.

Novi zakon stupa na snagu osmog dana do dana objave u Narodnim novinama.

Vlada, u čije se ime o amandmanima očitovao ministar kulture Antun Vujić, prihvatila je i amandman Odbora za informiranje, koji će određivati i provoditi postupak raspisivanja javnog poziva i utvrđivanja kriterija za izbor 11 članova Programskog vijeća, sadašnjeg Vijeća HRT-a.

Odbor će razmotriti sve kandidature za članove Vijeća, te listu kandidata koji ispune uvjete uputiti parlamentarnim klubovima na usuglašavanje.

Rok za usuglašavanje je 15 dana, a ako klubovi ne usuglase prijedlog svih kandidata, Odbor će utvrditi preostali broj kandidata, vodeći računa o jednakoj zastupljenosti kandidata koje predlažu klubovi saborske većine i manjine.

Članove Vijeća imenovat će Sabor glasovanjem o konačnoj listi kandidata.

Vlada nije prihvatila amandman DC-a da članovi Vijeća moraju biti dobri poznavatelji medija, jer, rekao je ministar Vujić, kandidati za Vijeće dolaze iz istaknutih civilnih udruga, a posebno će se propisati da poznavanje medija bude jedna od pogodnosti.

Nije prihvaćen ni amandman Libre da se članovi Vijeća u Saboru biraju tajnim glasovanjem, te amandman DC-a da se biraju na pet, a ne četiri godine kako je predviđeno zakonom.

Odbačen je i prijedlog Odbora za Ustav da suglasnost na Statut HRT-a daje Sabor jer bi se time, kaže Vujić, zadiralo u autonomiju HRT-a.

Nije prihvaćen ni amandman IDS-a da Zakon stupi na snagu tek početkom iduće godine, kako bi se, smatraju IDS-ovci, otklonile sve sumnje da se zakon donosi u predizborne svrhe.

Zakon predviđa da HRT ima tri organizacijske jedinice - Hrvatski radio, Hrvatsku televiziju i Glazbenu produkciju.

Tijela HRT-a su Programsko vijeće, Ravnateljstvo i glavni ravnatelj HRT-a.

Više od 55 posto objavljenog igranoga, dokumentarnog i drugog programa HTV-a mora biti na hrvatskom jeziku, dok od preostalog stranog programa najmanje polovica mora biti europska produkcija.
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara