Sabor raspravlja o prijedlogu zakona o GMO-u

Hrvatski sabor poslijepodne je počeo raspravu o prijedlogu Zakona o genetski modificiranim organizmima (GMO), kojim se, po standardima EU, želi osigurati učinkovito obavljanje stručnih, upravnih i inspekcijskih poslova koji se odnose na uporabu GMOa i proizvoda koji sadrže GMO.

Zakon, koji predlaže Vlada, propisuje da se uporaba GMO-a mora obavljati na način da sprječava ili na najmanju mjeru smanjuje opasnost za biološku raznolikost, vodeći računa o opasnostima za zdravlje ljudi i okoliš.

Predviđa se osnivanje Vijeća za GMO, nadležnog za praćenje stanja i razvoja u korištenju uporabe GMO-a te znanstvenih dostignuća u tom području, davanje mišljenja oko uporabe GMO-a, savjetovanje državnih tijela nadležnih u tom području, te izvještavanje javnosti.

Vijeće imenuje dva operativna odbora - za ograničenu uporabu GMO-a te uvođenje GMO-a u okoliš.

Uvoz GMO-a ili proizvoda koji sadrže ili potječu od GMO-a bio bi dopušten samo uz prethodno izdano dopuštenje nadležnog tijela, a Vlada može privremeno ili trajno ograničiti ili zabraniti uvoz i uporabu GMO-a u slučaju nedostataka znanstvenih informacija i znanja o mogućim negativnim posljedicama.

Ograničena uporaba GMO-a uvrštava se u jednu od četiri razine opasnosti - ako je rizik zanemariv, mali, značajan ili veliki.

Prije započinjanja ograničene uporabe GMO-a podnositelj prijave dužan je izraditi procjenu rizika, kojom se utvrđuje moguća štetnost, razina opasnosti te potrebne sigurnosne mjere, kao i plan mjera za slučaj nesreće.

U slučaju nesreće korisnik je dužan o tome izvijestiti nadležno tijelo, i to o okolnostima nesreće, vrsti i količini GMO-a koji je iz zatvorenog sustava uveden u okoliš, provedenim mjerama zaštite, te drugim podacima potrebnim za procjenu utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi.
Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uvođenje GMO-a u okoliš zabranjeno je u zaštićenim i područjima ekološke mreže, područjima namijenjenima ekološkoj proizvodnji i ekoturizmu te područjima zaštitne zone utjecaja.

Podnositelj prijave dužan je pribaviti dopuštenje za svaki GMO ili proizvod koji sadrži ili potječe od GMO-a kojeg namjerava prvi put staviti na tržište, a svaki takav proizvod mora označiti vidnom oznakom na ambalaži i popratnom dokumentacijom da se radi o GMO-u.

Prilikom svakog rukovanja, prijevoza i pakiranja GMO-a popratnom dokumentacijom treba jasno obilježiti GMO koji je namijenjen izravnom korištenju za hranu, stočnu hranu ili preradu, onaj namijenjen ograničenoj uporabi, uz označavanje uvjeta i zahtjeva za rukovanje, skladištenje, prijevoz i uporabu, što je slučaj i s GMO-om namijenjenim namjernom uvođenju u okoliš.

Podnositelj prijave ili osoba koja koristi GMO dužna je zbrinuti i trajno neškodljivo uništiti otpad koji sadrži GMO na način da više nije sposoban za reprodukciju ili prijenos genetskog materijala, te da se njegov genetski materijal ne može prenijeti na druge organizme.

Korisnik koji uvozi, stavlja na tržište, rabi ili proizvodi GMO ili proizvode koji sadrže GMO dužan je nadoknaditi eventualnu štetu koju prouzroči.

O predloženom zakonu u prvom čitanju raspravljaju saborski klubovi zastupnika.

(Hina) xtr ysšh

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara