sabor završio današnje zasjedanje

Hrvatski je sabor na kraju današnjeg zasjedanja razmotrio prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, koji bi, među ostalim, trebao pravno urediti status objekata izgrađenih na pomorskom dobru.

Ministar pomorstva, prometa i veza Roland Žuvanić rekao je kako je prijedlogom predviđeno da granice pomorskog dobra, umjesto Vlade, utvrđuje Povjerenstvo za granice pomorskog dobra pri Ministarstvu pomorstva, prometa i veza.

Utvrđivanje granica pomorskog dobra i njihova uknjižba u zemljišne knjige postavilo bi se kao preduvjet za davanje koncesija za iskorištavanje pomorskog dobra.

Radi daljnje decentralizacije u sustav upravljanja pomorskim dobrom uključile bi se i županije, gradovi i općine, koje bi s državom ravnomjerno dijelile i novac od koncesijskih naknada. Uz trećinu koncesijskih naknada gradovima i općinama pripala bi i ukupna naknada od koncesijskih odobrenja.

Gradovi i općine morali bi se brinuti za zaštitu i održavanje pomorskog dobra, a županijama je prenesena obveza izvanrednog upravljanja, odnosno sanacije pomorskog dobra.

Predviđena je i mogućnost da županijske skupštine ovlast za dodjelu koncesije prenesu na općine i gradove na svom području.

Predlaže se i produljenje koncesijskog roka. Koncesije na rok od 20 godina dodjeljivale bi županije, do 50 godina Vlada, a o dodjeli koncesija na više od 50 godina odlučivao bi Sabor.
Tekst se nastavlja ispod oglasa

Predloženo je pojednostavljenje postupka dodjele koncesija u lukama otvorenim za javni promet i lukama posebne namjene.

Predložena je i mogućnost prijenosa koncesije na treću osobu, te mogućnost založnog prava na ugovor o koncesiji.

Zastupnici su upozorili da bi o davanju koncesija za iskorištavanje pomorskog dobra za dulje razdoblje - 20 i 50 godina -trebala odlučivati predstavnička tijela jedinica lokalne i područne samouprave, a ne županijska i gradska poglavarstva te Vlada, kako je predloženo.

Neki su zastupnici predlagali da se koncesije na dulji rok na lokalnoj razini dodjeljuju isključivo ako se s tim, na referendumu, složi lokalno stanovništvo.

Zastupnici se protive i koncesijskom roku od 99 godina, a predlažu da o svim koncesijama iznad 30 godina odlučuje Sabor.

Ocijenjeno je i da bi poduzećima koja su do sada upravljala lukama i ulagala u njih zakonom trebalo dati pravo prednosti pri dodjeli koncesije.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara