Sami ustaše su pisali kako je „Za dom spremni“ ustaški pozdrav!

Sami ustaše su pisali kako je „Za dom spremni“ ustaški pozdrav!

Foto: FAH, Index

JE LI „Za dom spremni!“ ustaški pozdrav? Idemo provjeriti – upravo u dokumentima NDH. Nažalost, dosta ih je ostalo u Vojnom arhivu u Beogradu, pa su 90-tih bili nedostupni, no danas je puno toga uređeno i digitalizirano pa je i dostupno, a i bez problema se može u susjednu državu doći i provjeriti piše li upravo ono što piše.

U ovom tekstu navodit ćemo samo tekst izvornih dokumenata NDH, ali svako, baš svako preneseno slovo ima i referencu, pa bilo tko tko ne vjeruje može zatražiti pristup arhivskoj kutiji onoga što je navedeno – kako ne bi netko rekao da nekritički prenosimo dokumente koje je objavio Vojnoistorijski institut iz Beograda u knjizi „Zločini na jugoslovenskim prostorima u prvom i drugom svetskom ratu – zbornik dokumenata.“ Zbornik je izdan 1993., dakle daleko prije nego što se priča oko „Za dom spremni!“ aktualizirala u Hrvatskoj. Stoga možete biti sigurni da nitko nije dodao ili oduzeo pozdrave na kraju faksimila dokumenata.

Ako se netko buni zašto koristimo izvore iz Srbije – odgovor je zato što su dostupni i što ćemo se ograničiti na dokumente, a ne zanima nas ni slovo njihove interpretacije. Arhiva NDH je dobrim dijelom još uvijek fizički tamo.

I još jedna napomena – izvorni dokumenti će u ovom tekstu biti pisani masnim slovima (za one koji ne znaju – hrvatska riječ za ono što kažemo pogrešno „debela“ ili „bold“ slova).

Naravno, dokumente ćemo navoditi skraćeno.

Pavelić je malo kasnio na uspostavu NDH – pa je posao za njega 10. travnja 1941. odradio Slavko Kvaternik:

PROGLAŠENA JE NEZAVISNA HRVATSKA DRŽAVA

Zamjenik Poglavnika i vrhovni zapovjednik cjelokupne vojne sile Slavko Kvaternik održao je preko radija govor u kome je upravio hrvatskom narodu riječi, koje znače

USKRS HRVATSKE DRŽAVE:

HRVATSKI NARODE!

Božja providnost i volja našeg saveznika te mukotrpna višestoljetna borba hrvatskog naroda i velika požrtvovanost našeg poglavnika dra A n t e P a v e l i ć a, te ustaškog pokreta u zemlji i inozemstvu:

Odredili su da danas pred dan uskrsnuća Božjeg Sina uskrsne i naša nezavisna Hrvatska Država. (…)

Cjelokupnu vlast i zapovjedništvo cjelokupne oružane snage preuzeo sam danas kao opunomoćenik Poglavnika.

Bog i Hrvati! Za dom spremni!

Izvor: Pretiskano iz posebnog izdanja glasila „Hrvatski narod", objavljeno u Zborniku dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda, tom V, knj. 1, dok. br. 220.

To je bila jedna od rijetkih objava gdje se koristio i stari HSS-ov pozdrav „Bog i Hrvati“. Kasnije se, kako je HSS upao u nemilost (Maček je bio čak i neko vrijeme interniran u Jasenovcu) „Bog i Hrvati!“ više nije koristio.

„Za dom spremni!“ bio je upravo – pozdrav, na kraju dopisa i izvješća. Primjerice, nije se koristio u zakonskom dokumentima NDH, koji su već u lipnju 1941. uvelike progonili Židove. Dokument koji donosimo je zanimljiv da se prisjetimo što je sve potpisivao Mile Budak, po kojemu su neki u suvremenoj Hrvatskoj nazivali ulice. Dokument je i lako provjeriti – Narodne novine iz doba NDH su uredno dostupne u Saborskoj knjižnici.

ZAKONSKA ODREDBA o zaštiti narodne i arijske kulture hrvatskog naroda.

§ 1.

Židovi po rasi ne smiju nikakvom suradnjom utjecati na izgradnji narodne i arijske kulture, pa im se zabranjuje svako sudjelovanje u radu, organizacijama i ustanovama društvenog, omladinskog, športskog i kulturnog života hrvatskog naroda uopće, a napose u književnosti, novinarstvu, likovnoj i glazbenoj umjetnosti, urbanizmu, kazalištu i filmu.

§ 2.

Provedba ove zakonske odredbe povjerava se nadležnim ministarstvima bogoštovlja i nastave, udružbe i unutarnjih poslova.

§ 3.

Ova zakonska odredba stupa na snagu danom proglašenja u
»Narodnim novinama«.

U Zagrebu dne 4. lipnja 1941. Broj CXLVII-333-Z. p.-1941.

Poglavnik:

Dr. Ante Pavelić, v. r.

Ministar bogoštovlja i nastave:

Dr. Mile Budak, v. r.

Ministar udružbe:

Dr. Jozo Dumandžić, v. r.

Ministar unutarnjih poslova:

Dr. Andrija Artuković, v. r.

Izvor: „Narodne novine" od 4. VI 1941.

Pozdrav se koristio ne samo od strane Ustaške vlasti, već i od strane oružnika (policijske snage NDH). Uzmimo primjer iz Sarajeva koji je za razliku od Splita bio dio NDH:

KOTARSKA OBLAST SARAJEVO.

Str.Taj.broj: 3/41. god.

Predmet: Izseljavanje Srba kotara Sarajevo, povećanje oružnika.

Sarajevo, dne 11 srpnja 1941.

ORUŽNIČKOJ PUKOVNIJI SARAJEVO

Na osnovu Zakonske odredbe Poglavnika od 24/VI. 1941 i Provedbene naredbe od 26/VI.1941 god., osnovano je Državno Ravnateljstvo za Ponovu, sa sjedištem u Zagrebu koje će putem kotarskih oblasti izvršiti pored ostalog i izseljavanje Srba. (…)

Svi poslovi oko izseljavanja imaju se smatrati hitnim i neodgodivim, pa stoga molim, da mi se tražena odobrenja izdaju odmah.

Za Dom spremni!

KOTARSKI PREDSTOJNIK:

M.P. Kršlak

Izvor: Original u VII, Vojni arhiv, ANDH, k. 143-a, reg. br. 54/1.

Ministarstvo unutarnjih poslova NDH je uredno pisalo i izvješća o stanju u zemlji. Ima tih dokumenata, puno, pa navodimo samo zanimljiv primjer gdje je ustašku vlast prilično uznemirila cinična primjedba njemačkog časnika, dok se ubijanje 152 osobe kraj Donjeg Lapca samo evidentira:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO ZA JAVNI RED I SIGURNOST NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE

Prs.Broj: 982-1-1941.

Predmet: Izvještaj o stanju

do 19.VII. u 8 sati.

Zagreb, 19. srpnja 1941.

I Z V J E Š T A J

Dana 17. o. mj. u 9 sati na državnoj granici kod Bakarca nesretnim slučajem ranio je jedan ustaša pucajući na krijumčare talijanskog vojnika.

Zapovjedničtvo prve hrvatske oružničke pukovnije javlja, da je u Bubnju kotar Donji Lapac po ustašama ubijeno 3. srpnja 152 osobe od toga 18 žena i 12 djece. Došlo je do tog zbog izazivanja sa strane Srba.

(…)

Predstojništvo željezničkog redarstva u Vinkovcima brzoglasno javlja da je prema uputi ravnateljstva za ponovu obustavilo dana 18. o. mj. selidbeni prevoz 28 Srba koji su iseljavali u Srbiju. Isti su se na to požalili njemačkom časniku na kolodvoru, koji je naredio da se prevoz mora pustiti. Kada mu je od naših vlasti skrenuta pažnja na postojeću naredbu, on se o njoj uvredljivo izrazio, te izjavio, da narod od 8. milijuna ne može zapovjedati narodu od 100 milijuna.

Za Dom spremni!

Ravnatelj:

EK

Izvor: Kopija u VII, Vojni arhiv, ANDH, k. 153-a, reg. br. 1/1.

„Ravnatelj EK“ je Eugen Kvaternik, do njega se još vratimo kasnije u tekstu. Usput, da ne bude zabune - ulice i biste Eugena Kvaternika po Hrvatskoj se odnose na političara iz 19. stoljeća, istog imena i prezimena, koji je 1871. pokrenuo Rakovačku bunu.

Nezavisna Država Hrvatska obuhvaćala je i Banja Luku, pa pogledajmo malo i tamošnje dopisivanje:

Banja Luka, 29 srpnja 1941.

NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA

Ustaško Redarstvo

Broj 304 1941

REDARSTVENOM RAVNATELJSTVU

BANJA LUKA

Upućuje Vam se spisak dolje navedenih Židova s molbom, da ih se spremi u Vaše Ravnateljstvo, jer će isti biti transportovani u koncentracioni logor.

Kada budu svi dopremljeni izvolite obavijestiti ovo Ravnateljstvo.

(…) /slijedi popis 40 imena, uz kojih je na par rukom dopisano „pušten“/

ZA DOM SPREMNI!

RAVNATEALJ USTAŠKOG REDARSTVA BANJA LUKA

NADZORNIK USTAŠKOG REDARSTVA ZA BIVŠU VRB. BANOVINU

Kvaternik Ozren

Izvor: Original u VII, Vojni arhiv, ANDH, k. 169, reg. br. 2/2.

Kako je bilo u NDH zorno govori i naredni dokument – ukoliko se ne pronađe baš nikakav, ali nikakav dokazni materijal protiv neke osobe – ide se u sabirni logor:

RAVNATELJSTVO ZA JAVNI RED I SIGURNOST ZA NEZAVISNU DRŽAVU HRVATSKU.

Broj: 15013/11-1941.

Predmet: Srbi i Židovi pod sumnjom radi komunizma-postupak.

U Zagrebu, dne 30. srpnja 1941.

VELIKIM ŽUPAMA - S v i m a . -

REDARSTVENIM RAVNATELJSTVIMA: ZAGREB, BANJA LUKA, SARAJEVO.-

U interesu javne sigurnosti imadu se svi Židovi /pokršteni ili ne/, i Srbi /prešli na katolicizam ili ne/, zatvoreni pod sumnjom radi komunizma, a protiv kojih inače ne predleži nikakav dokazni materijal da bi se mogli staviti pred prijeki sud, odpremiti u sabirni logor Župskog redarstvenog ravnateljstva u Gospiću.

U vezi ovog naloga, obavijestiti i uputiti sve podložne vlasti.

Za Dom Spremni!

Po nalogu Ravnatelja:

M.P. PREDSTOJNIK ODSJEKA:

Vutuc, v.r.

Izvor: Original u VII, Vojni arhiv, ANDH, k. 169, reg. br. 8/2.

Usput, spomenimo i kako je bilo u tom „sabirnom logoru“: U izvještaju grupe kraljevskih karabinijera iz Zadra od 28. srpnja 1941. upućenom kraljevskom gubernatoru Dalmacije, pored ostalog, stoji: „Doznaje se iz vjerodostojnog izvora da je u Smiljanu kod Gospića podignut koncentracioni logor gdje se nalazi oko 5000 pravoslavnih Srba. Tvrdi se da su uvjeti života tako loši da nesumnjivo prouzrokuju polagano smrt onima koji se tu nalaze"

Vratimo se još jednom na Eugena Kvaternika. Eugen "Dido" Kvaternik (Zagreb, 29. ožujka 1910. - Rio Cuarto, 10. ožujka 1962.) bio je ustaški pukovnik i zapovjednik Ustaške nadzorne službe (UNS) do listopada 1942. Smatran je drugom najvažnijom osobom u NDH nakon poglavnika Ante Pavelića, do njihovog sukoba 1942. godine. Postoji dokument gdje se on osobno osvrće na pozdrav „Za dom – spremni!“ Pa, pročitajmo!

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO ZA JAVNI RED I SIGURNOST NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE

Prs. Broj: 1304-1-1941.

Predmet: Izvješće o stanju do 26 srpnja u 8 sati.

Zagreb, 26. srpnja 1941.

I Z V J E Š Ć E

Između 24. i 25.VII. u noći oko 1 h atentator Josip Selanec htio je baciti bombu kroz prozor spavaće sobe na ustaškog tabornika Milu Škornjača iz Topolovca kod Siska, ali se bomba odbila od željezne prozorske rešetke i usmrtila atentatora.

U noći između 24. i 25.VII. ispaljeno je iz šume kraj capraškog logora 20 puščanih hitaca na iseljenički logor. Logoru je poslano pojačanje.

(…)

18. o.mj. održao je u Zagrebu Dr. S. Buć predavanje: Borba komunizma sa nacionalsocijalizmom", te je prije završetka predavanja naglasio, da je dužnost svakog čestitog ustaše Hrvata, da pripomogne vlastima u borbi protiv komunizma. Predavanje je završeno ustaškim pozdravom „Za Dom spremni!"

Za Dom spremni!

Ravnatelj

K.

Izvor: Original u VII, Vojni arhiv, ANDH, k. 153-a, reg. br. 8/1-1.

Kada Eugen Dido Kvaternik, drugi čovjek NDH, potpisuje izvješće koji navodi kako je „Za Dom spremni!" ustaški pozdrav, zašto bismo danas proturječili toj tvrdnji? To je bio i ostao – ustaški pozdrav!

Imamo još jedan zanimljivi dokument, dostupan i kod nas (spomenuo ga je prije par godina Vanja Deželić). Ustaški pokret je radi promidžbenih razloga preuzeo HSS-ov časopis „Hrvatski branik“, a isti časopis je digitaliziran i dostupan u elektroničkom obliku na stranicama Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci (hvalevrijedan potez!). U broju od 15. studenoga 1941. časopis objavljuje i edukativni članak za mlade: „Tumačenje Ustaškog pozdrava za Ustaške Junake“, a koji počinje:

„Dragi ustaški junaci! Svakoga dana, prije svakoga sata u školi, prije i poslije svakoga sastanka, na ulici i kod kuće mi se pozdravljamo s našim lijepim ustaškim pozdravom: za dom spremni. Taj je pozdrav lijep, pun smisla i sadržaja.“

Cijeli tekst pogledajte ispod članka.

Dakle, kada Eugen Dido Kvaternik, drugi čovjek NDH izričito navodi kako je „Za Dom spremni!" ustaški pozdrav, zašto bismo danas proturječili toj tvrdnji? To je bio i ostao – ustaški pozdrav!

Pozdrav „Za dom spremni!“ bio je pozdrav unutar administracije NDH, posebno ustaških snaga (naći će se istina dokumenata, posebno iz 1941. civilni vlasti, oružnika i domobranstva koji ga nemaju, već se koristi neutralno „dostavljam na znanje“ i slično). No, upravo je u tom obliku vezan za taj režim i taj politički sustav zla i zločina.

NDH je, kada se pogledaju ovi dokumenti, bila vazalska paradržava nacističke Njemačke, paradržava koja se više brinula o „čistoći krvi“ nego o ičemu drugome. Jeftina, rasistička, izdajnička paradržava, gdje su Banja Luka i Sarajevo bili Hrvatska, ali Split, Vis i Rijeka nisu.

Hrvati su jako brzo spoznali narav te države te se masovno priključili drugom pokretu, onom partizanskom, koji je nastupao sa saveznicima – Amerikancima, Britancima i Sovjetima.

Podsjetimo se, prvi antifašistički odred osnovan je još 22. lipnja 1941. u šumi Brezovici kraj Siska. Činili su ga upravo – Hrvati. Od poznatih povijesnih osoba – još 11. srpnja 1941. godine, nakon što su mu ustaše ubili oca i tri brata, upravo tom odredu pridružio se general Janko Bobetko. Također 1941. godine, Zagorskom partizanskom odredu pridružio se i prvi hrvatski predsjednik, Franjo Tuđman.

Kako je uostalom i Franjo Tuđman napisao u preambuli Hrvatskog ustava, govoreći o održanju i razvitku državotvorne misli o povijesnom pravu hrvatskoga naroda na punu državnu suverenost: „što se očitovalo među ostalim u uspostavi temelja državne suverenosti u razdoblju drugoga svjetskog rata, izraženoj nasuprot proglašenju Nezavisne Države Hrvatske (1941.) u odlukama Zemaljskoga antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (1943.)“. Svojim partizanskim pokretom Hrvatska je stala na stranu Saveznika, na stranu pobjede i postala protivnica nacifašističkih snaga Hitlera, Mussolinija i njihovih pristalica.

Sama paradržava NDH i njezin poglavnik Ante Pavelić, višestruki izdajnik koji je prvo prodao obalu, provodio rasne zakone, za hrvatskog državnog poglavara htio dovesti talijanskog princa, sve da bi na kraju spašavajući svoju guzicu napustio i vlastitu vojsku, ostali su najveća mrlja u povijesti ponosnog hrvatskog naroda.

Hrvati sami su ponajviše uništili tu NDH, samozvanu državu pod kontrolom Nijemaca i Talijana, koja je u službenim dokumentima koristila upravo pozdrav „Za dom spremni!“, pozdrav koji se u tom obliku i na taj način pojavljuje i vezuje upravo za tu nacističku vazalnu tvorevinu, njena zla, ubijanja i rasne zakone. Pozdrav koji u ovom stoljeću može izazivati samo gađenje prema jednom neljudskom režimu Hitlerovih i Mussolinijevih poslušnika.

U nastavku, par faksimila izvorne dokumentacije NDH.


 

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
;
Učitavanje komentara