Šefica Komore fizioterapeuta nelegalno je na funkciji, nitko joj ne može ništa, a upravlja milijunima

Šefica Komore fizioterapeuta nelegalno je na funkciji, nitko joj ne može ništa, a upravlja milijunima

Foto: Goran Stanzl/Pixsell, Index

KOMORA fizioterapeuta godišnje od članarina uprihodi preko 2 milijuna kuna i ima 4500 članova koji su zakonski primorani plaćati mjesečnu članarinu 50 kuna. Predsjednica Komore fizioterapeuta Mirjana Grubišić godinama se već nalazi na ovoj funkciji, a nakon što je Ministarstvo zdravstva naložilo ponavljanje izbora za tu funkciju, ona se na to oglušila.

Umjesto toga, Ministarstvu zdravstva uzvratila je tužbom tvrdeći da nisu imali pravo provesti nadzor nad Komorom.

Prije četiri godine (2013.) proveden je posljednji natječaj za predsjednika Komore, na kojem je Mirjana Grubišić opet odabrana, a birali su je njeni najbliži suradnici, članovi Vijeća Komore i njezini zamjenici - osobe s kojima blisko surađuje. Izborni proces je takav da predsjednika Komore bira 7 osoba. Ministarstvo zdravstva je zbog pritužbi na izbore provelo nadzor i ustvrdilo niz nepravilnosti u provođenju izbora.

> Odvjetnica: Gospođa Grubišić je legalno izabrana predsjednica, a ne šefica Komore

Predsjednica ignorirala naredbe Ministarstva

Povjerenstvo Ministarstva zdravlja (tada je ministarstvo nosilo ovaj naziv) 10. travnja 2014. godine poslalo je izvješće o provedenom nadzoru u Hrvatskoj komori fizioterapeuta. U tom izvješću od Komore su zatražili da u određenom roku provedu mjere koje im je Povjerenstvo zadalo. No kao što smo već pisali, predsjednica Komore se na te naredbe oglušila.

"Obvezuje se predsjednica Komore da dopuni godišnje izvješće o radu Komore na način da u njemu budu navedeni podaci o rezultatima stručnih nadzora i mjere koje su poduzete temeljem uočenih nepravilnosti. Ova obveza na snagu stupa odmah i trajno", stoji u izvješću koje smo dobili na uvid.

A za sve ostale mjere Komora je imala rok od mjesec dana da ih provede - točnije do 10. svibnja 2014. godine.

Prema zadanim mjerama Komora je bila dužna donijeti novi Statut Komore koji treba sadržavati zakonom propisane odredbe o imovini, načinu stjecanja imovine, načinu prestanka rada Komore i postupku s imovinom u slučaju prestanka rada Komore.

Morala ponoviti izbore prije tri godine

"Sve uvjete natječaja za predsjednika Komore, priloge koji se dostavljaju uz prijavu na natječaj i tekst natječaja te uskladiti njegove odredbe s važećim zakonima i propisima i dostaviti ga Ministarstvu zdravstva na prethodnu suglasnost.

Obvezuje se Skupština Komore da donese odluku o raspisivanju izbora za delegate Skupštine i članove Vijeća Komore, sukladno statutu Komore.

Obvezuje se Skupština Komore da donese odluku o poništenju natječaja za izbor i imenovanje predsjednika Komore od 26. prosinca 2013. godine, odluku o ponavljaju natječajnog postupka, odluku o poništenju odluke o imenovanju predsjednice Komore i odluku o imenovanju vršitelja dužnosti predsjednika Komore.

Zapisnike Skupštine potrebno je voditi u skladu s Poslovnikom o radu Skupštine Komore.

Obvezuje se Vijeće Komore da donese odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje predsjednika Komore.

Obvezuje se Vijeće Komore da donese izmjene Pravilnika o izboru tijela Komore kojima će propisati postupak uvjeta i postupak provedbe izbora za predsjednika Komore.

Obvezuje se Vijeće Komore da donese nove izmjene i dopune Pravilnika o stručnom nadzoru usklađene s važećim propisima i dostavi ih na suglasnost ministru zdravlja", stoji u izvješću o provedenom nadzoru nad Komorom.

Odbačena tužba

Stoga su Vijeću Komore naložili da provede nove izbore, ali ih Vijeće do danas nije provelo. Umjesto toga, Mirjana Grubišić tužila je Ministarstvo zdravstva čije je Povjerenstvo provelo nadzor, a suđenje je završeno prošlog tjedna i tužba Mirjane Grubišić je odbačena.

"Predsjednica obavlja funkciju za koju je sada i presudom ustanovljeno da ne smije, izbore provodi 7 članova od kojih je 5 članova iz Vijeća Komore, a dvoje su zamjenici Mirjane Grubišić koji sami na zatvorenoj sjednici biraju predsjednika. Od članarina Komora godišnje uprihodi preko 2 milijuna kuna, a članovima je i dalje nepoznat broj zaposlenih u uredu, koliko iznosi plaća predsjednice, Skupštine Komore su zatvorene za članove i osigurane zaštitarima", ispričao je za Index Goran Cvetojević, fizioterapeut koji se i sam kandidirao na izborima 2013. godine.

Osim njega i Mirjane Grubišić, kandidirala se, kaže, još jedna osoba, a svi su ispunjavali uvjete.

U proljeće 2014. završili su izbori, a Izborno povjerenstvo ponovno je izabralo dosadašnju predsjednicu Grubišić.

"Nelegalno je na toj funkciji"

"Izborno povjerenstvo čine osobe koje u tom trenutku vrše različite funkcije u Komori, a bira ih se interno. Tih 7 osoba, koje su u redovnom kontaktu s predsjednicom, na zatvorenom sastanku odlučuju o izboru predsjednika. Svi se nalaze na platnom spisku Komore (prema Odluci o isplatama naknada za rad u Komori). Tijekom cijelog izbornog procesa nije se znalo koliko se ljudi kandidiralo, tko, kad i kako bira predsjednika Komore. To mi je bilo čudno pa sam zatražio od nadležne institucije da se provede nadzor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon što izbori završavaju, podnosim prijavu nadležnoj instituciji – Ministarstvu zdravstva. Ministarstvo vrši nadzor, ustanovljuje niz nepravilnosti u samom izbornom procesu, ali i u pravilnicima koji određuju izborni proces i funkcioniranje Komore. Ministarstvo nalaže Vijeću Komore da se izbori moraju ponoviti.

Unatoč izrečenim mjerama Ministarstva koje je Komori naložilo ponavljanje izbora, Komora se na to oglušuje i umjesto toga pokreće upravni spor. U sporu Komora osporava pravo Ministarstvu zdravlja da provodi nadzor nad radom Komore, iako je Ministarstvo njen osnivač. Ali takvu tezu sud ne prihvaća. Po svemu ispada da predsjednica Komore vrši funkciju već niz godina, iako je na tu funkciju izabrana nelegalno, što vidimo i po ovoj sudskoj presudi", rekao nam je Cvetojević.

"Financijska izvješća prezentiraju se rijetko i na nepotpune načine"

Navodi kako je visina njene plaće tajna – čak i kad, kaže nam, postoji Rješenje povjerenika za informiranje i sudska presuda koja kaže da je taj podatak javan. No Komora ga ne objavljuje.

"Komora naplaćuje vrlo visoke takse, recimo za mišljenje o osnivanju privatne prakse oko 2500 kn, pa onda još za upisnine, promjene podataka. Istovremeno je financijsko poslovanje Komore tajna. Financijska izvješća prezentiraju se rijetko i na nepotpune načine.

Primjera radi, financijsko izvješće prezentirano delegatima iz 2014. pokazalo je da se za bruto plaće zaposlenika (ne zna se točan broj zaposlenih ) izdvojilo oko 428.000 kuna. Intelektualne usluge plaćene su 138.395 kuna, a troškovi za rad u povjerenstvima 98.890 kuna. Procesi koji se događaju u Komori su nepoznanica. Komora je u postupku nabavke nekretnine vrijedne više milijuna kuna.

Istovremeno Komora ima javne ovlasti prema članovima, može im suditi, nadzirati ih, kažnjavati. Mnoge kolegice i kolege koji su javno progovorili o tome su degradirani na poslu, nije im produžena licenca, njihovim poslodavcima se prijeti nadzorima i slično", rekao nam je Cvetojević.

Predsjednica Komore odbila komentirati dok ne završi sudski spor

Čitanje presude po kojoj se odbacuje tužba presude obavljeno je 15. studenog 2017., a u presudi sud odbacuje tezu Komore u kojoj Komora tvrdi da Ministarstvo zdravstva nema pravo nadzora i da je Komora samostalna strukovna organizacija.

Zvali smo i predsjednicu Komore i pitali je zašto nije provela mjere koje im je Ministarstvo naložilo nakon provedenog nadzora, međutim, odbila je išta komentirati.

"Nisam bila na čitanju presude niti sam dobila išta napismeno. Ne mogu vam ništa komentirati dok je sudski postupak još u tijeku kako ne bih utjecala na sud", odgovorila nam je Mirjana Grubišić.

Poslali smo joj i upit tražeći da nam odgovori koliko Komora ima zaposlenika te koliko iznosi njena plaća. A zatražili smo je i komentar na izjave da članovi Komore ne znaju na što se konkretno novac u Komori troši, kao i da su oni koji ukazuju na takav rad Komore kažnjeni tako da im se ne izdaju licence za rad ili im Komora šalje nadzore na njihova radna mjesta.

Odgovor predsjednice Komore

"Za prva dva upita je za odgovor odgovoran i nadležan službenik za informiranje te vas molimo da se obratite istome putem zahtjeva na pravo na pristup informaciji (op.a. za plaće i broj zaposlenih).

Nije točno da članovi Komore kažu da se ne zna na što se konkretno novci troše u Komori jer nitko i nikad od članova Komore nije imao primjedbe na godišnji financijski plan koji donosi Skupština Komore, a niti je nijedan član Komore imao primjedbe na godišnje financijsko izvješće Komore, a koji dokumenti su javni dokumenti dostupni su na web stranici Komore.

Isto tako, Nadzorni odbor Komore koji nadzire financijsko poslovanje Komore nije imao primjedbi na financijsko poslovanje Komore. Također je obavljen financijski nadzor nad Komorom od strane Ministarstva financija za 2016. godinu, a sukladno članku 38. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i isti nadzor nije utvrdio nikakve nepravilnosti glede financijskog poslovanja Komore. Također je obavljen porezni nadzor u Komori za 2015. godinu od strane Porezne uprave te isti nadzor nije imao primjedbi na uredno poslovanje Komore.

Što se tiče izdavanja licenci i stručnog nadzora kao javnih ovlasti, Komore je provode sukladno Zakonu i pozitivnim propisima te stoga da je netko od članova i imao primjedbi na poslovanje Komore, Komora mora postupati zakonito.

Nijedan član nikada nije sankcioniran zbog ukazivanja na može bitne nepravilnosti u radu Komore. Nažalost, Komora je već duže vremena suočena s ponašanjem jednog člana koje se može okarakterizirati kroz interpretaciju kaznenog zakona (klevete, uvrede, nekonkretne prijetnje, nametljivo ponašanje te govor mržnje i poticanje istog kroz društvene mreže i druge načine javnog komuniciranja), a sve zbog činjenice jer mu Komora smeta u njegovom dugogodišnjem nezakonitom obavljanju fizikalne terapije u privatnom sektoru.

Naime, gore spomenutom članu Komore zabranjen je rad djelatnosti fizikalne terapije u privatnom sektoru od nadležnog Ministarstva za zdravstvo, a koji tu istu odluku ne primjenjuje, već radi protivno istoj te i dalje obavlja poslove fizikalne terapije na crno. Takve i slične situacije i djelovanja smatramo svojim obvezama i Komora će poduzeti sve zakonske okvire da fizioterapeuti obavljaju svoju djelatnost sukladno pozitivnim propisima RH.

Upravo slijedom navedenog, smatramo kako je i tendencija ovog članka obmana samog novinara glede potencijalne nezakonitosti u našem radu i djelovanju, a posebno kako bi se kuloarskim i neprovjerenim temama dalo na važnosti, kako bi se manipuliralo javnošću i osigurale mogućnosti da se i dalje radi i zarađuje nezakonito bez korektivnih mehanizama.

Konačno, Komora ne kažnjava svoje članove, niti je ikad itko kažnjen od članova, o čemu postoje i dokazi. Komora izdaje licence svim osobama koje za to ispunjavaju zakonom i podzakonskim aktima propisane uvjete. Za sve izdane licence postoji relevantna dokumentacija koja to opravdava, isto kao što postoji relevantna dokumentacija i relevantni dokazi u pogledu onih slučajeva u kojima je Komora odbila zahtjev za izdavanje licence", stoji u odgovoru predsjednice Komore Mirjane Grubišić.

Ministarstvo: Ne možemo komentirati nadzor nad Komorom

Iz Ministarstva zdravstva su samo kratko odgovorili da ne mogu komentirati nadzor nad Komorom.

"Ministarstvo zdravstva je od 2014. godine do danas provelo više upravnih nadzora nad Hrvatskom komorom fizioterapeuta, nakon kojih su uslijedili sudski sporovi pred Upravnim sudom u Zagrebu.

S obzirom na to da su u tijeku sudski sporovi u kojima je tužitelj Hrvatska komora fizioterapeuta pred Upravnim sudom u Zagrebu, potrebno je sačekati donošenje pravomoćnih presuda jer se do tada ne mogu komentirati rezultati nadzora", odgovoreno nam je iz Ministarstva zdravstva.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?