Što će se promijeniti za Britance u Hrvatskoj nakon Brexita? MUP objavio vodič

Što će se promijeniti za Britance u Hrvatskoj nakon Brexita? MUP objavio vodič
Ilustracija: EPA

DATUM izlaska Velike Britanije iz Europske unije sve je bliži. Dakako, ako britanski parlament ne dobije produženje od Europske unije. Podsjetimo, ovog tjedna su se u britanskom parlamentu već održala dva glasanja oko Brexita, a danas će se održati treće.

U trećem glasanju će se glasati o Članku 50, kojim se od Europske unije može tražiti produljenje roka za izlazak iz EU što, naravno, mora odobriti i Europska unija. 

U međuvremenu, dok do novih pregovora ili produljenja roka ne dođe, datum izlaska ostaje 29. ožujka. 

Promjene kada se radi o boravištu, vozačkim dozvolama, pa i prelasku granice

Budući da se taj datum bliži, na svojim stranicama je i MUP objavio priopćenje za britanske državljane i članove njihovih obitelji koji se odnosi na sve promjene koje će za njih nastupiti. 

Promjene će nastupiti u brojnim područjima, od boravišnih dozvola i prijave boravka preko vozačkih dozvola do prelaska granice od 29. ožujka pa nadalje. Odnosno, od bilo kojeg datuma u kojem dođe do Brexita.

Britanci će u trenutku u kojemu Velika Britanija izađe iz Europske unije postati građani treće zemlje, odnosno stranci koji ne pripadaju ni zemljama EU niti zemljama europskog gospodarskog pojasa. 

Na stranicama MUP-a objavljene su sve promjene koje će nastupiti za britanske državljane u trenutku izlaska, a kako se čini, bit će dosta administrativnih procedura koje će se morati plaćati. 

Promjene kada se radi o boravištu

Prijava boravka jako je važna za buduće odnose između Europske unije i Velike Britanije, javljaju iz MUP-a.

Stoga se svim državljanima Velike Britanije kao i njihovim članovima obitelji koji borave u Hrvatskoj preporučuje da prijave svoje boravište, a njihovim članovima obitelji da zatraže (biometrijsku) boravišnu iskaznicu. 

Iz MUP-a su stoga priložili i pripadajuće linkove za državljane Velike Britanije i njihovih obitelji, a na kojima se nalaze detaljnije informacije o postupke vezane za pribavljanje dokumenata o prijavi boravišta:

-Boravak i rad državljana država članica EGP-a i članova njihovih obitelji
-Prijava privremenog boravka za državljane države članice EGP-a
-Zahtjev za izdavanje Boravišne iskaznice za člana obitelji državljana države Članice EGP-a koji nije državljanin države Članice EGP-a
-Prijava stalnog boravka za državljana države članice EGP-a i člana njegove obitelji

Kada osobe dovrše registraciju privremenog boravka u skladu sa Zakonom o strancima (NN, 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18), odmah će im biti izdana Potvrda o prijavi privremenog boravka, u papirnom obliku, bez naknade. 

Ako žele, mogu podnijeti zahtjev za izdavanje biometrijske boravišne iskaznice za koju se plaća administrativna naknada u iznosu od 79,50 kuna. 

Državljanima Velike Britanije koji prijave za stalni boravak bit će izdana (biometrijska) boravišna iskaznica koju se plaća administrativna naknada u iznosu od 79,50 kuna. 

Članovi obitelji državljana Velike Britanije, koji nisu državljani država članica EU, moraju se prijaviti za boravišnu iskaznicu/trajnu boravišnu iskaznicu za člana obitelji državljanina Unije za koju se plaća administrativna naknada u iznosu od 79.50 kuna. 

Državljani Velike Britanije i njihovi članovi obitelji mogu prijaviti boravak u policijskoj upravi ili policijskoj postaji prema mjestu boravišta, javljaju iz MUP-a.

Popis policijskih uprava i postaja dostupan je na ovom linku.

Zamjena vozačkih dozvola

U trenutku u kojemu Velika Britanija izađe iz Europske unije, vozačke dozvole državljana Velike Britanije tretirat će se kao strane vozačke dozvole. 

Vozačke dozvole Velike Britanije bit će važeće u Hrvatskoj do godine dana od Brexita. Nakon toga, one će morati biti zamijenjene hrvatskim vozačkim dozvolama, a osoba koja zatraži zamjenu morat će priložiti liječničku potvrdu. 

Državljanima Velike Britanije kao i državljanima drugih zemalja koji imaju vozačke dozvole izdane u Velikoj Britaniji savjetuje se da podnesu zahtjev za zamjenom te vozačke dozvole s hrvatskom vozačkom dozvolom što prije. 

Osobe koje podnesu zahtjev za hrvatskom vozačkom dozvolom prije nego što Velika Britanija izađe iz Europske unije moći će zamijeniti svoju vozačku pod uvjetima navedenim za zamjenu vozačkih dozvola EGP-a te neće morati podnositi liječničku potvrdu.

Jednako se priznaju vozačke dozvole EU formata kao i vozačke dozvole u papirnatom izdanju. 

Vozačke dozvole Velike Britanije bit će zamijenjene s hrvatskim vozačkim dozvolama bez obveze za polaganjem vozačkog ispita, nevezano za kategorije dozvola navedenih na vozačkoj dozvoli Velike Britanije, javljaju iz MUP-a.

Komplikacije pri prelasku granica

Zakoni Europske unije određuju da se granične provjere na vanjskim granicama EU razlikuju ovisno o tome radi li se o državljanima EU ili onima koji to nisu. 

Od datuma izlaska iz EU, pri kontroli državljana Velike Britanije pri ulasku i izlasku iz Šengenskog prostora, ako i pri ulasku i izlasku u države članice u kojima nije ukinuta interna kontrola ali koje i dalje primjenjuju Šengenska pravila na vanjskim granicama, primjenjivat će se pravila koja se primjenjuju za osobe koje nisu državljani EU.

"Molimo imajte na umu da su državljani Velike Britanije koji su članovi obitelji državljana Unije podložni pravilima Članka 5 Direktive 2004/38/EC Europskog parlamenta i Vijeća Europe od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, OJ L 158, 30.4.2004, p. 77.", javljaju iz MUP-a.

To znači da oni više neće imati olakšice koje imaju EU građani na graničnim prijelazima kakve imaju EU građani, državljani ugovornih država europskog ekonomskog područja te državljani Švicarske (državljani EU/EEA/CH), a koji su u vezi s pravima slobodnog kretanja. 

Posebice, državljani EU više neće moći koristiti poseban dio namijenjen državljanima EU/EEA/CH za provjere na graničnim prijelazima te će biti podložni temeljitim provjerama kakve se primjenjuju pri ulasku državljana zemalja koje nisu u EU, javljaju iz MUP-a.

Što će se sve provjeravati pri prelasku granice nakon Brexita?

Provjere pri ulasku državljana Velike Britanije u EU uključivat će provjere: 

Posjedovanja važećeg dokumenta za prelazak granice, pri čemu:

- dokument mora biti važeći ali ne duže od sljedećih deset godina te mora biti važeći još tri mjeseca nakon namjeravanog odlaska iz države članice: (Imajte na umu da će nacionalne putovnice Velike Britanije izdane prije datuma izlaska ostati važeći dokument)

Trajanje ostanka i to:

- za kratke boravke u Šengenskom prostoru, državljani Velike Britanije će biti podložni ograničenjima kada se radi o dopuštenom trajanju ostanka u šengenskom području (s maksimumom od 90 dana unutar perioda od 180 dana)

- za duže ostanke, tražit će se dozvola za duži boravak ili viza izdana od strane nacionalnih vlasti, pod nacionalnim pravilima. 

U tom smislu će se u bazama podataka provjeravati identitet i nacionalnost državljana država van EU-a kao i autentičnost i valjanost dokumenata za prelazak granice. 

U vezi s tim posebno će se provjeravati je li izdano upozorenje u Šengenskom informativnom sustavu u svrhe odbijanja ulaska te kako bi se provjerile moguće prijetnje javnosti, unutarnjoj sigurnosti države, javnom zdravstvu i međunarodnim odnosima.

Svrha dolaska (turistički ili poslovno) kao i uvjeti namjeravanog ostanka (smještaj i sl.).

Postojanje dovoljnih sredstava uzdržavanja (dovoljna sredstva za plaćanje namjeravanog ostanka i troškova povrata).

(Komisija je podnijela prijedlog 13. studenog 2018. godine kojim bi se izuzeli državljani Velike Britanije od zahtjeva da imaju vizu za kratkoročni ostanak (Šengenska viza) pri prelasku vanjskih granica, gdje je namjeravani ostanak u Šengenskom području 90 dana unutar perioda od 180 dana. Sada je na Europskom parlamentu i Vijeću Europe da usvoje ovaj prijedlog. Kontinuirano izuzimanje od šengenske vize će zahtijevati da svi državljani članica EU budu jednako izuzetu od britanskih zahtjeva za kratkoročnom vizom, sljedeći princip reciprociteta u viznom režimu.)

Putnicima se savjetuje da prije putovanja provjere valjanost dokumenata za putovanje kako bi osigurali da ispunjavaju navedene uvjete prije nego što krenu na put u EU. Neispunjavanje bilo kojeg od uvjeta može rezultirati odbijanjem ulaska u EU u skladu s procedurama iznesenim u zakonodavstvu unije u pogledu državljana trećih zemalja. 

Provjere na izlasku iz EU-a uključivat će:

- posjedovanje važećih dokumenta za putovanje potrebnog za prelazak vanjske granice EU
- provjeru da osoba nije prekršila maksimalno trajanje ostanka na teritoriju države članice
- provjeru relevantnih baza sličnih kao i pri ulasku.

Iz MUP-a napominju i da je važna mogućnost privremenog odstupanja od načela provjere upozorenja izdanih u Šengenskom informacijskom sustavu, budući da se ta provjera ne odnosi na provjere na nekima kopnenim i morskim prijelazima u odnosu prema državljanima trećih zemalja (Članak 8(2) Regulacije (EU) 2016/399).

 
 

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara