Studirali u BiH, sada imaju problema s diplomom u Hrvatskoj

Studirali u BiH, sada imaju problema s diplomom u Hrvatskoj

Foto: sve-mo.ba

STUDENTI koji su završili ili su na završnoj godini studija Socijalnog rada u Orašju pri Sveučilištu u Mostaru su se javili redakciji Glasa Slavonije i iznijeli svoju situaciju.

Požalili su se kako imaju probleme pri zapošljavanju u Hrvatskoj, a i pri stručnom osposobljavanju. Pritom se radi o studentima koji su svoje diplome nostrificirali pri hrvatskoj agenciji Enic/Naric.

Problemi s licencom

Kako kažu, Hrvatska komora socijalnih radnika im ne želi izdati licencu ako im ministarstvo ne izda rješenje o priznanju inozemne stručne kvalifikacije na koju se čeka duže od pet godina. Prema njima, ministarstvo nema pravilnik o izdavanju rješenja o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

Radi se o drugoj generaciji koja je završila Studij socijalnog rada u Orašju, a neki su i iz treće generacije, ima ih nekoliko stotina i većina ih je iz Hrvatske:

Požalili su se na nejednake uvjete zapošljavanja sada i prije par mjeseci:

“Do prije par mjeseci Hrvatska komora socijalnih radnika uredno je izdavala licence za samostalan rad i neke su se kolege već zaposlile u ustanovama socijalne skrbi. A mi sada, s istom dokumentacijom kao i oni, ne možemo dobiti ni licencu, ni stručno osposobljavanje.”

Problem u zakonu

Studenti tvrde kako je došlo do propusta od strane Komore i Ministarstva koji propust ne žele priznati. Sporan im je zakon iz 2015. godine koji se nije primjenjivao te su se licence do nedavno izdavale.

Zakon se počeo primjenjivati, te ne mogu dobiti licencu dok im Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike ne izda rješenje o priznanju inozemnih kvalifikacija. Ministarstvo na osnovi tog zakona nije donijelo Pravilnik o izdavanju takvih rješenja kažu studenti i novopečeni socijalni radnici.

Odgovor ministarstva

U Ministarstvu demografije, obitelji, mladih i socijalne politike su na upit Glasa Slavonije pojasnili da u sustavu socijalne skrbi profesije socijalnog radnika, psihologa i edukacijskog rehabilitatora te da su definirane kao regulirane profesije.

Svaka osoba s inozemnom diplomom koja želi pristupiti obavljanju regulirane profesije mora imati rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN, 82/15).

Rješenje koje izdaje ENIC/NARIC ured je rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije s kojim osoba može pristupiti tržištu rada na području RH općenito, ali za zapošljavanje u reguliranoj profesiji potrebno je imati rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije koje donosi ovo ministarstvo.

Iz ministarstva poručuju kako sam postupak nostrifikacije već duži niz godina ne postoji i kako je postupak priznavanja inozemnih kvalifikacija propisan gore navedenim zakonom i drugim pravnim propisima.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku aktivno poduzima sve radnje kako bi sve osobe koje su podnijele zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije dobile odgovarajuće rješenje u što kraćem roku.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara