Vlada dala državna jamstva za zaduživanje HŽ-u i HZZO-u

HRVATSKA Vlada na današnjoj je zatvorenoj sjednici dala suglasnost Hrvatskim željeznicama za kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke u iznosu od 77 milijuna EURA, uz uvećanje za kamate i troškove.

Za isti iznos Vlada je HŽ-u dala državno jamstvo za kreditno zaduženje kod iste banke za financiranje projekata u željezničkoj infrastrukturi.

Državno jamstvo za kreditno zaduženje u iznosu od 410 milijuna kuna Vlada je dala i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. HZZO će se zadužiti kod Hrvatske poštanske banke, Privredne banke, ErsteandSteierm?rkische Bank i Zagrebačke banke.

Državno jamstvo dano je i Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak i/ili drugim komercijalnim bankama za praćenje financiranja novogradnje za Rapsku plovidbu u Brodogradilištu Viktor Lenac u iznosu od 5,1 milijuna EUR-a.

Vlada je danas donijela i Odluku o najvišem iznosu novčane naknade za nezaposlenu osobu, kojom se ona utvrđuje u visini od 1.000,00 kuna mjesečno.

Vlada je podnijela amandman na Konačni prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti. Budući da konačni zakonski tekst nije uredio situacije sukoba interesa u odnosu na osobe koje obavljaju neku samostalnu djelatnost, obrt ili djelatnost obiteljskog gospodarstva, Vlada smatra, a uzimajući u obzir rezultate rasprave iz radnih tijela Sabora i same rasprave u Saboru, da se odredbe tog zakona trebaju primjenjivati i na navedene slučajeve.

To bi bili dužni prijaviti Povjerenstvu, koje je ovlašteno voditi postupak prema odredbama zakona. Dužnosnik ne bi imao pravo na plaću ako mu je prihod veći od dužnosničke plaće, a ukoliko mu je prihod manji imao bi pravo na razliku naknade između plaće i prihoda koji ostvaruje navedenim djelatnostima.

Vlada je u hitnu saborsku proceduru uputila Konačni prijedlog zakona o kemikalijama. Predloženim zakonom uređuje se gospodarenje kemikalijama, utvrđuju postupci zaštite ljudskog zdravlja, gospodarskih dobara i okoliša od štetnog djelovanja kemikalija i propisuju obvezni uvjeti i postupci koje trebaju ispunjavati pravne i fizičke osobe koje u Hrvatskoj proizvode kemikalije, s
njima prometuju ili ih upotrebljavaju.

Saboru je na donošenje po hitnom postupku upućen i Konačni prijedlog Zakona o nuklearnoj sigurnosti kojim se uređuje pravni okvir i odgovarajuća infrastruktura za kontinuiranu i učinkovitu provedbu svih potrebnih mjera nuklearne sigurnosti, sukladno međunarodnim normama i preporukama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Saboru je upućen i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika kojim se usklađuju odredbe Pomorskog zakonika s odgovarajućim međunarodnim instrumentima, kako bi se osigurala uspješnija zaštita morskog okoliša. Primjenom navedenih izmjena omogućio bi se uspješniji gospodarski razvitak Republike Hrvatske kao zemlje pomorske, odnosno jadranske orijentacije.

Vlada nema primjedbi na Dopunski materijal o izvršenju financijskog plana Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske za 2002.

Prihvaćeno je i Saboru upućeno Izvješće o stanju na pomorskom dobru i njegovom korištenju.

Vlada je donijela Uredbu za provedbu Carinskog zakona kojom se uređuju uvjeti za izdavanje obavijesti obvezujućih mišljenja za primjenu carinskih propisa.

Donesena je Uredba o uvjetima i postupcima za oslobođenja od carine.
Donjetom Uredbom Vlada je osigurala sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda za javne vatrogasne postrojbe.

Donesen je Zaključak o provedbi dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U pojedinim jedinicama lokalnsamouprave potrebno je
raspisati dopunske izbore za predstavnike nacionalnih manjina u njihovim predstavničkim tijelima, u cilju provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave.

Prihvaćeno je Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Hrvatske i Mađarske o obavljanju kontrole graničnog prometa u cestovnom, željezničkom i vodnom prometu i Protokola između vlada dviju država o provedbi Ugovora o obavljanju kontrole graničnog prometa u cestovnom, željezničkom i vodnom prometu.

Vlada je imenovala predsjednika i članove Upravnog vijeća Agencije za lijekove i medicinske proizvode - ministra Andru Vlahušića za predsjednika, a Milu Hrabrić, Csaba Dohoczky, Nikicu Gabrića i Miljenka Kapovića za članove.

Saboru je na donošenje po hitnom postupku upućen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od ionizirajućih zračenja, radi usklađivanja s propisima Europske unije radi čega se predlaže osnivanje Državnog zavoda za zaštitu od zračenja.
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara