Vlada: Državno jamstvo u korist privredne banke za sanaciju Đure Đakovića montaža d.d.

VLADA je danas na zatvorenoj sjednici dala državno jamstvo u korist Privredne banke Zagreb d.d., za sanaciju trenutne financijske situacije društva Đuro Đaković Montaža d.d., Slavonski Brod, u iznosu od 3 milijuna eura, priopćio je Vladin Ured za odnose s javnošću.

Na sjednici je donesena Odluka o prodaji i raspremi spremnika za jestivo ulje državnih robnih zaliha. Odlukom se odobrava prodaja spremnika za jestivo ulje kapaciteta 2500 metara prostornih na lokaciji Zagreb, u krugu tvornice Zvijezda d.d., Zagreb, i 500 metara prostornih u krugu tvornice Olma d.d., Makarska, putem neposredne nagodbe. Također se odobrava rasprema spremnika kapaciteta 500 metara prostornih na lokaciji Dubrovnik, u krugu bivše uljare u stečaju.

Vlada je donijela i Odluku o izuzeću od primjene Zakona o javnoj nabavi za javne usluge zaštite objekata, osoba i imovine, kojom se predlaže utvrditi posebni interes i potreba izuzeća primjene Zakona o javnoj nabavi za razdoblje do 31. prosinca 2003. za nabavu usluga zaštite objekata, osoba i imovine za ministarstva, državne upravne organizacije, urede i agencije Vlade, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski fond za privatizaciju i Hrvatsku narodnu banku.

Odluka omogućava da tijela državne uprave i druga tijela - koja su do sada imala ugovore s AKD Zaštitom ili im je ugovor o obavljanju usluga zaštite objekata, osoba i imovine s drugim pravnim osobama istekao - mogu i za 2003. neposrednom nagodbom ugovoriti iste usluge s AKD Zaštitom.
Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vlada je donijela i Zaključak kojim zadužuje Ministarstvo unutarnjih poslova da u roku od 30 dana Vladi predloži koncept privatizacije AKD-Zaštite d.o.o.

Donesena je također Odluka kojom se daje ovlaštenje Hrvatskom fondu za privatizaciju da na teret dionica, što ih drži u društvu Borovo d.d., iz imovine društva izuzme i prenese u vlasništvo nekretnine, te da iste prenese, bez naknade, u vlasništvo Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara.

Vlada je donijela te u saborsku proceduru uputila Odluku o održavanja PfP vojne vježbe ´Cooperative Engagement 2003.´ koja će se održavati od 18. do 22. rujna 2003. na području srednjeg Jadrana. Svrha vježbe, u kojoj uz pripadnike hrvatskih Oružanih snaga sudjeluju pripadnici Oružanih snaga Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Rumunjske, Slovenije, Latvije i Kanade, jest razvijanje interoperabilnosti među pomorskim snagama unutar PfP-a, kroz primjenu zapovjedno-nadzornih procedura u protuminskim operacijama i operacijama traganja i spašavanja, koristeći radionice, uvježbavanja i vježbe, priopćio je Vladin Ured za odnose s javnošću.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara