Vlada kaže da za decentralizaciju važnih funkcija lokalne samouprave treba 2,3 milijarde kuna

Vlada kaže da za decentralizaciju važnih funkcija lokalne samouprave treba 2,3 milijarde kuna

Foto: Patrik Maček/ Pixsell

VLADA je donijela uredbu i pripadajuće odluke o pomoći jedinicama područne i lokalne samouprave za decentralizirane funkcije školstva, zdravstva, socijalne skrbi i vatrogastvo u ovoj godini, a ukupan iznos potrebnih sredstava procjenjuje se na 2,3 milijarde kuna.

Vlada je, naime, prihvatila uredbu o načinu izračuna financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za te funkcije jedinica lokalne i područne samouprave za 2018. godinu te donijela odluke o minimalnim financijskim standardima za te funkcije.

Ukupan iznos sredstava potreban za osiguranje minimalnih financijskih standarda preuzetih decentraliziranih funkcija za ovu godinu predviđen je u visini od 2,3 milijarde kuna i uvećan je za 4 posto u odnosu na 2017. godinu.

Naime, decentralizirane funkcije se financiraju iz prihoda ostvarenih iz dodatnog udjela u porezu na dohodak (po stopi od 6 posto) i sredstava državnog proračuna s pozicija pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, pojasnio je ministar financija Zdravko Marić.

Sredstvima pomoći izravnanja financira se razlika između prihoda ostvarenih iz dodatnog udjela u porezu na dohodak i bilančnih prava utvrđenih odlukama vlade o minimalnim financijskim standardima.

Marić je pojasnio da se sredstva za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, koja su se do sada osiguravala iz 16 posto prihoda od poreza na dohodak, odnosno udjela pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u prihodima od poreza na dohodak, od ove godine osiguravaju iz drugih izvora financiranja državnog proračuna, a na razdjelima Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva zdravstva te Ministarstva unutarnjih poslova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
U ovoj godini za tu namjenu planirano je gotovo 1,65 milijardi kuna, od ukupno potrebnih 2,3 milijarde.

Više novca nego lani

Vladinom odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, županije, gradovi i Grad Zagreb u ovoj godini imaju pravo na iznos od gotovo 885 milijuna kuna, što je za 4 posto više u odnosu na 2017. godinu.

Za javne potrebe srednjih škola i učeničkih domova previđen je iznos od 438 milijuna kuna, također 4 posto više nego lani.

Za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove ukupan iznos planiranih sredstava za ovu godinu utvrđen je u visini od 387,9 milijuna kuna ili 4 posto više nego lani.

U tu odluku uključena su o nova kreditna zaduženja, sukladno prijedlozima Zagrebačke županije za dio kreditnog zaduženja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Naftalan - za razvojni projekt Naftalan 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima, Istarske županije za dio kreditnog zaduženja za izgradnju nove Opće bolnice u Puli te Grada Zagreba za kreditno zaduženje Kliničke bolnice Sveti Duh za obnavljanje medicinske opreme.

Odlukom, pak, o minimalnim financijskim standardima centara za socijalnu skrb i troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva za 2018. utvrđen je iznos od 96,13 milijuna kuna ili 1,01 posto više nego u 2017.

Za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne utvrđen je iznos od 164,5 milijuna kuna ili 7,42 posto više nego u 2017., a za decentralizirano financiranje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi gotovo 315 milijuna kuna ili 4 posto više.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara