Vlada: Preuzeta obveza plaćanja godišnje kamate hrvatskih autocesta radi razminiranja

VLADA je na današnjoj zatvorenoj sjednici prihvatila Godišnje izvješće o poslovanju Hrvatske garancijske agencije za 2002. godinu, priopćio je vladin Ured za odnose s javnošću.

U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 330 zahtjeva za garancije i potpore za kredite u ukupnom iznosu od 34.555.528 kuna. Pozitivno su riješena 234 zahtjeva, od čega je dano 87 garancija u iznosu kredita od 16.358.090 kuna te je dodijeljena 231 bespovratna financijska potpora u iznosu od 1.050.555 kuna.

Vlada je na današnjoj zatvorenoj sjednici donijela odluku o preuzimanju obveza plaćanja godišnje kamate Hrvatskih autocesta d.o.o. Hrvatske autoceste financiraju razminiranje zone zemljišnog pojasa autoceste, ali i razminiranje sigurnosnog pojasa 200+200 metara izvan zone autoceste. Za autocestu Bosiljevo-Split troškovi razminiranja sigurnosnog pojasa 200+200 metara izvan zemljišnog pojasa autoceste procjenjuju se na 57,2 milijuna kuna, dok se za autocestu Zagreb-Lipovac ti troškovi procjenjuju na 27,24 milijuna kuna.

Tijekom radova, koji bi trebali trajati šest mjeseci, dionica autoceste morat će se zatvarati za promet te će Hrvatske autoceste zbog toga izgubiti prihod od oko 10,6 milijuna kuna. Zbog toga će ih Ministarstvo financija osloboditi obveze plaćanja godišnje kamate (6.937.500 eura) prema Ugovoru o korištenju sredstava, a taj bi iznos Hrvatske autoceste koristile za financiranje radova izgradnje autocesta planiranih u 2004. godini.

Dana je suglasnost Nadzornom odboru "Hrvatskih šuma" d.o.o. Zagreb na Odluku o prodaji nekretnina putem javnog natječaja u k.o. Slatina, kao i suglasnost na Odluku o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Poreč.

Vlada je donijela Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje poslova utilizacije i neškodljivog uklanjanja lešina, konfiskata i životinjskih proizvoda iz objekta i Odluku o osnivanju Povjerenstva za provedbu toga natječaja.

Povjerenstvo će činiti tri člana i tajnik koje imenuje Vlada na prijedlog ministra poljoprivrede i šumarstva. Koncesija se može dati domaćoj ili stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje navedenih poslova na vrijeme od deset godina.

Predsjednikom Povjerenstva imenovani su Davorin Lukman, pomoćnik ministra poljoprivrede i šumarstva, a članovima Antun Palarić, tajnik Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, i Anđelko Gašpar, načelnik Odjela veterinarske inspekcije. Tajnikom Povjerenstva imenovana je Natalija Fundurulić.

Vlada je donijela Odluku o prodaji za jednu kunu novčanog potraživanja Ministarstva financija - Porezne uprave, HZZO-a i HZMO-a prema stečajnom dužniku Dioni d.d. u stečaju, Zagreb, konzorciju domaćih proizvođača Dinova d.o.o.

Donijela je i Odluku o prodaji za jednu kunu novčanog potraživanja Ministarstva gospodarstva - Ravnateljstva za robne zalihe prema stečajnom dužniku Dioni d.d. u stečaju, Zagreb, konzorciju domaćih proizvođača Dinova d.o.o.

Vlada je donijela Odluku o otpisu poreznog duga stečajnog dužnika Pomgrada d.d. u stečaju, Split. Obveze stečajnog dužnika Pomgrada u prvom isplatnom redu iznose 14.540.170,49 kuna i to prema Ministarstvu financija, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. U drugi isplatni red svrstane su obveze prema zaposlenicima i to u iznosu od oko 25 milijuna kuna. Do otvaranja stečajnog postupka vlasnički udio države iznosio je 77,74 posto. Otpisom potraživanja omogućilo bi se podmirenje 25 posto potraživanja drugog isplatnog reda, tj. zaposlenika.

Donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Statut Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, kojim se utvrđuje unutarnji ustroj, način rada, materijalna prava obnašatelja dužnosti, kao i druga pitanja važna za rad Državne komisije.

Vlada je dala suglasnost na proširenje lučkog područja Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja u Zadarskoj županiji.

Također je doneseno Rješenje o odobrenju sredstava na teret tekuće zalihe državnog proračuna za 2003. godinu za kupnju nekretnina u ornitološkom rezervatu Crna mlaka, u iznosu od 1.100.000 kuna.

Odobrena su sredstva na teret tekuće zalihe državnog proračuna za 2003. godinu i Virovitičko-podravskoj županiji za refundaciju izvršenih obveza na temelju pravomoćnih sudskih presuda, u iznosu od 1.045.173 kune.

Također je doneseno Rješenje o odobrenju sredstava iz tekuće zalihe državnog proračuna za kupnju nekretnina u ornitološkom rezervatu Crna Mlaka, u iznosu od 1.100.000,00 kuna. Odobrena su sredstva na teret Tekuće zalihe Državnog proračuna za 2003. godinu i Virovitičko-podravskoj županiji za refundaciju izvršenih obveza temeljem pravomoćnih sudskih presuda, u iznosu od 1.045.173,00 kune.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara