Zagrebački Medicinski fakultet ima novog dekana

Foto: PIXSELL

REDOVITI profesor u trajnom zvanju na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Slavko Orešković novi je dekan tog fakulteta, a na tu ga je dužnost na izvanrednoj sjednici izabralo Fakultetsko vijeće.

Novi dekan zaposlen je u Klinici za ženske bolesti i porode Medicinskog fakulteta i KBC-a Zagreb u Petrovoj, gdje ujedno i obnaša funkciju predstojnika Klinike, a na dekansku dužnost izabran je za mandatno razdoblje od akademske godine 2021./22. do akademske godine 2023./24., priopćio je danas Medicinski fakultet.

Biografija

Slavko Orešković rođen je 3. veljače 1960. u Gospiću, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1979., a diplomirao 1984. Liječnički pripravnički staž obavio je u Medicinskom centru Gospić od 1985. do 1986., a u razdoblju od 1986. do 1988. radio je u Općoj bolnici Gospić kao liječnik sekundarac na Ginekološkom odjelu.

Magistrirao je 1996., doktorirao 1999., a 1997. izabran je za asistenta, 2002. za docenta, 2007. za izvanrednog te 2013. za redovitog profesora na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2018. biran za redovitog profesora u trajnom zvanju. Na stručnom usavršavanju na Stanford University School of Medicine u Kaliforniji bio je 1994. i 1995.

Specijalistički ispit iz ginekologije i opstetricije položio je 1992., a od 2004. je uži specijalist iz uroginekologije. Voditelj je predmeta Dijagnostika i liječenje inkontinencije mokraće u žena na poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te tri poslijediplomska tečaja I. kategorije Medicinskog fakulteta u Zagrebu s područja uroginekologije. Mentor je više magistarskih i doktorskih radova, urednik nekoliko knjiga i priručnika te autor i koautor mnogobrojnih radova.

Član je Hrvatske liječničke komore (HLK) i Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ), predsjednik Hrvatskog društva za ginekološku urologiju HLZ-a, te potpredsjednik Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju te član Upravnog vijeća Hrvatskog društva za ginekološku endoskopsku kirurgiju HLZ-a. Član je i Hrvatskog društva za perinatalnu medicinu HLZ-a, Hrvatskog društva sudskih vještaka HLZ-a te Europske udruge za istraživanje raka (European Association for Cancer Research).

Pročitajte više

 

Pročitajte više