Bajić ga istraživao 9 godina: Sud u Metkoviću vratio DORH-u optužnicu protiv Jambe!

Bajić ga istraživao 9 godina: Sud u Metkoviću vratio DORH-u optužnicu protiv Jambe!

Foto:  Arhiva

JE LI RIJEČ o sramoti Državnog odvjetništva, potpunoj nesposobnosti glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića, totalnom nefunkcioniranju pravosudnog sustava i DORH-a  ili gradonačelnik Metkovića Stipe Gabrić Jambo zaista ima potporu među državnim institucijama?
 
Naime, odgovor na to pitanje zanima mnoge od kada je jutros Sud u Metkoviću vratio optužnicu protiv Gabrića Jambe i Milorada Dodiga Općinskom državnom odvjetništvu na doradu i dopunu istrage! 
 
 
Bitno je naglasiti kako je DORH podigao optužnicu u ovom slučaju za događaje iz 2004. godine, a čak devet godina čekalo se zbog toga što je trebalo ispitati čak 147 svjedoka, rješavalo se izuzeće istražnog suca Županijskog suda u Dubrovniku, trebalo je Jambu skinuti imunitet saborskog zastupnika, a DORH je neuspješno tražio i zadržavanje Gabrića Jamba. Nakon devet godina, sud u Metkoviću zatražio je još i dodatnu istragu! 
 
U obrazloženju takve odluke stoji da se okrivljenik, Stipe Gabrić Jambo,  nakon prijema optužnice o tome očitovao u medijima ali ne i u istrazi, navodeći kupovinu zgrade „Poduha“ za potrebe Grada Metkovića od sredstava namijenjenih saniranju štete od suše.

U Demantiju članka na Indexu DORH je tvrdio da su ispitali 147 svjedoka, Sud utvrdio samo njih 7!
 
Traže se i neki "osnovni" dokumenti pa se tako nalaže da se "pribave materjali Povjerenstva za štetu Grada Metkovića na temelju kojih je donesena Odluka". 
 
Isto tako iako je DORH u posebnom demantiju Indexa tvrdio da su ispitali veći broj ispitanih svjedoka njih 147, no sud u Metkoviću traži da se pribavi popis i ispita 161 svjedok jer je do sada ispitano samo 7 svjedoka koji se povezuju sa dodjelom predmetnih sredstava za štetu od suše  i to V.Primorac, B.Barišić, S.Barišić, M.Krstičević, N.Barišić, T.Stoić i T.Jerković. 

Što se dogodilo 2004. godine?
 
Podsjetimo kako kaznena prijava za slučaju "suša", datira od 4. kolovoza 2004. godine.  Postupak je pokrenuo tadašnji povjerenik Vlade za Metković Ivica Vidović. On je Jamba prijavio zbog nenamjenskog trošenja novca Vlade kojeg je premijer Sanader uputio neretvanskim poljoprivrednicima zbog šteta tijekom suša.  U sljedećih mjesec dana MUP je sastavio i poseban izvještaj. 
 
U iscrpnom izvještaju policije, koji je u posjedu Indexa, stajalo je kako su "pronađeni elementi koji upućuju na osnovanu sumnju da je metkovski gradonačelnik počinio nekoliko kaznenih djela". Riječ je o 104 zahtjeva građana za obeštećenje, a isplaćeno im je "tek" milijun kuna.
 
Ostatak iznosa od 4.55 milijuna kuna navodno je Jambo prikazao kao prijavu štete od suše za 166 građana. Većina njih bili su zaposlenici njegove privatne tvrtke, a navodno nemaju nikakvo zemljište, a niti su upisani u Poljoprivredni upisnik.

Evo što sve nedostaje
 
Obrazloženje suda u Metkoviću u kojem se optužnica vraća na doradu donosimo u cijelosti. 
 
Optužnicom br. K-DO-165/12 od 31. prosinca 2012. godine ODO Metković je nakon provedene istrage optužio optuženike: 1. Stipu Gabrića sina Ivana i 2. Milorada Dodiga sina pok. Milenka, oba iz Metkovića zbog kaznenog djela iz čl. 292. st. 2. u vezi sa st. 1. al. 6. KZ-a.
 
Protiv ove optužnice oba optuženika su pravovremeno podnijeli prigovore putem svojih branitelja.
 
Branitelji optuženika Stipe Gabrića, Srđ Jakšić i Vlaho Mujo, odvjetnici iz Dubrovnika u prigovorima navode da nema dovoljno dokaza da je njihov branjenik osnovano sumnjiv da je počinio kazneno djelo koje je predmet optužbe, te da je potrebno bolje razjašnjenje stvari da bi se ispitala osnovanost optužbe, smatrajući da nema mjesta optužbi i da se kazneni postupak protiv okrivljenika obustavi ili podredno da se optužnica vrati ODO Metković radi dopune istrage.
 
Branitelj Vlaho Mujo u prigovoru na optužnicu ističe da je okrivljenik Stipe Gabrić prema optužnici, ovo djelo počinio tako što je zajedno s okrivljenikom pod 2. neosnovano i protupravno dopunio popis stradalnika imenima 161 osobe, a potom od svih tih osoba zajedno sa suokrivljenikom zatražio da se odreknu naknade u korist Grada Metkovića. Posebno ističe da se pri tom te osobe ne imenuju, pa okrivljeniku nije jasno koje bi to on osobe naveo u popis stradalnika, te od kojih je on to osoba zatražio da se odreknu naknade u korist Grada Metkovića, što optužnicu čini potpuno nerazumljivom i pravno neosnovanom. Također iz izreke pobijane optužnice proizlazi da 161 osoba svoj zahtjev nije podnijela pravovremeno, a ne navodi se o kojem vremenskom roku se radi, što također optužnicu čini nerazumljivom i neosnovanom.
 
Branitelj Srđ Jakšić u prigovoru ističe da okrivljenik pod 1. nema svojstvo odgovorne osobe u smislu čl. 89. st. 7. KZ-a. te da u činjeničnom opisu optužnice nisu opisane i konkretizirane protupravne radnje okrivljenika iz kojih bi slijedio zakonski opis djela jer se mora jasno navesti o kojim se to osobama radi, zašto nisu ispunjavali uvjete, te navesti konkretne radnje koje je u vezi s takvom inkriminacijom poduzeo okrivljenik za što sve trebaju biti ponuđeni dokazi. 
Branitelj okrivljenika Milorada Dodiga, Tonći Milić, odvjetnik u Metkoviću, u prigovoru navodi da ne postoje dokazi da je njegov branjenik osnovano sumnjiv za djelo koje je predmet ove optužnice, odnosno da je proturječje između prikupljenih dokaza očito takvo da bi na glavnoj raspravi izricanje osuđujuće presude bilo nemoguće.
 
Svi branitelji složno predlažu sudu da se ovaj postupak obustavi, a branitelji okrivljenog pod 1/ i da se podredno ista vrati ODO na dopunu istragom.
 
Tekst se nastavlja ispod oglasa
ODO Metković se očitovao na navode prigovora okrivljenih, ističući da odgovornim osobama okrivljene smatra, i to onog pod 2/, iz razloga što je obavljao poslove sačinjavanja popisa krajnjih oštećenika, a okrivljenog pod 1/ iz razloga što je potpisao dopis 17.3.2003. godine Dubrovačko-neretvanskoj županiji u kojem govori o 263 prijavljene štete.
 
Smatra da su brojni svjedoci tijekom istrage naveli da ih je okrivljeni pod 1/ nagovarao da podnesu zahtjev za naknadu štete, kao što smatra utvrđenim da je riječ o 161 osobi koje su pridodane popisu oštećenih i sastavni su dio 263 zahtjeva za isplatu štete.
Također ističe da okrivljeni pod 1/ ima interes zadržati novac u proračunu Grada Metkovića unatoč svijesti da 4,5 miliona kuna mora vratiti u Državni proračun posebno ističući da ta donirana novčana sredstva 161 osobe isti pozajmljuje trgovačkom društvu Jambo d.o.o. Metković u čijoj se upravi nalazi njegov brat Božo Gabrić.
 
ODO Metković također navodi da su okrivljeni radili zajednički i dogovorno, te da je prilikom verifikacije zapisnika o počinjenoj šteti, odnosno nagovaranju pojedinih osoba da potvrde da su podnijeli prijavu za štetu uvijek bio prisutan okrivljeni pod 1/, slijedom čega predlaže da se optužnica potvrdi, a prigovori okrivljenih odbiju kao neosnovani.
 
U očitovanju na ovo pismeno branitelji okrivljenog pod 1/ ponavljaju u cjelini navode iz prigovora na optužnicu, posebno ističući da su šokirani što ODO Metković navodima iz očitovanja de facto vraća spis 5 godina unatrag, nazivajući takav postupak nepriličnim i besramnim. Također ističu da se stječe dojam da se nakon 10 godina istrage, teret dokazivanja jednostavno prebacuje na sud kako bi se opravdali postupci državnog odvjetništva .
 
Izvanraspravno vijeće ovog suda, ispitujući osnovanost optužnice, nakon uvida u spis i dokumentaciju priloženu istom te imajući u vidu izjavljene prigovore okrivljenih kao i očitovanje ODO Metković, nalazi da u postupku vođenja istrage nije u dovoljnoj mjeri razjašnjeno činjenično stanje po predmetnoj optužnici, slijedom čega se nužnim ukazuje potreba za dopunom istrage na način da će se u istoj ponovo :
 
1./Ispitati okrivljenika pod 1/ Stipu Gabrića na okolnosti iz optužnice
iz razloga što je :
 
-činjenični opis optužnice u bitnom drugačiji od činjeničnog opisa istražnog zahtjeva ŽDO Dubrovnik br. K-DO-36/04 od 22. rujna 2004. godine (list 1-4) povodom kojeg je imenovani okrivljenik tijekom istrage ispitan i kojim mu je stavljeno na teret drugo kazneno djelo, tj. kazneno djelo protiv službene dužnosti – zlouporabe položaja i ovlasti – iz čl. 337. st. 4. i 1. KZ-a, za koje je u odnosu na njega istraga i vođena.
 
Tako se u istražnom zahtjevu navodi da je imenovani okrivljenik tijekom 2003. godine kao gradonačelnik Grada Metkovića, nakon što je od strane Povjerenstva za procjenu štete proveden cjelokupni postupak za procjenu i isplatu iste oštećenicima, u cilju da pribavi nepripadnu imovinsku korist za 161 osobu koje nisu imale osnova za naknadu štete jer nisu imale zemljište na kojima je nastupila šteta, a niti su podnijeli zahtjev za tu naknadu, Uredu za financije grada predao spisak tih osoba i dao nalog da im se izvrši isplata štete za sušu, što je i učinjeno na blagajni grada 26., 29. i 30. ožujka 2004. godine u ukupnom iznosu od 4.550.311,00 kuna na koji način je istima pribavljena protupravna imovinska korist i za taj iznos oštećen proračun RH.
 
Međutim, optužnicom se ovom okrivljeniku stavlja drugačija radnja izvršenja kaznenog djela, odnosno da je kao gradonačelnik zajedno sa Miloradom Dodigom, članom Povjerenstva za procjenu štete, u namjeri da Gradu Metkoviću priskrbe nepripadna sredstva i izbjegnu vraćanje u proračun iznosa od 4.550.311,00 kuna, koja su više doznačena na ime štete za sušu, popis primatelja pomoći dopunili imenima 161 osobe i iznosima pomoći za iste osobe u ukupnom iznosu od 4.550.311,00 kuna, iako iste osobe zbog proteka roka prijave i neispunjavanja uvjeta za ostvarivanje pomoći nisu imale osnova zahtijevati pomoć za sušu, te da su tražili od svake te 161 osobe čija su imena neovlašteno dodana popisu primatelja pomoći da se navodno odobrenog im iznosa pomoći odreknu u korist Grada, što su oni i učinili doniranjem cjelokupnog iznosa navodno doznačenih im sredstava, čime je Gradu Metkoviću pribavljena nepripadna korist u navedenom iznosu na štetu Državnog proračuna, te mu se sada stavlja na teret sasvim drugo kazneno djelo i to kazneno djelo protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja – zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju – iz čl. 292. st. 2. u vezi sa st. 1. al. 6. KZ-a. 
 
Upravo stoga okrivljeniku pod 1/ treba omogućiti da se izjasni o svim okolnostima za koje ga tereti optužnica, koje su sada drugačije u odnosu na istražni zahtjev, pa tako i u pogledu nove tvrdnje prema kojoj se okrivljeniku više ne stavlja na teret da je 4.550.311.00 kuna protupravno pribavio za 161 osobu koje nisu imale osnova za naknadu štete, već da je taj novac protupravno pribavio u korist Grada Metkovića.
 
S tim u vezi potrebno je napomenuti da se okrivljenik nakon prijema optužnice o tome očitovao u medijima ali ne i u istrazi, navodeći kupovinu zgrade „Poduha“ za potrebe Grada Metkovića od sredstava namijenjenih saniranju štete od suše.
 
S obzirom na činjenicu da ODO Metković u svom očitovanju navodi da je okrivljeni pod 1/ „imao opravdani interes“ da navodno donirani novac ne vrati u proračun RH jer ga je u međuvremenu posudio firmi „Jambo“ u čijoj se upravi se nalazi njegov brat Božo Gabrić, a što i čini u dva navrata pozajmicama u iznosu od 3.800.000,00 kuna 07.11.2003 i 05.1.2004 godine /list 229 i 230 spisa/, ovo vijeće smatra da se okrivljenom pod 1/ treba omogućiti izjašnjenje u svezi navedene tvrdnje. 
Ovo tim više što je trgovačko društvo „Jambo“ d.o.o. u tom trenutku vlasnik nekretnine “Poduh“ koja u kratkom vremenskom razdoblju, računajući od davanja pozajmica, postaje vlasništvo Grada Metkovića i to na način da opisanu nekretninu dana 3.ožujka 2004. godine kao ovlaštena osoba trgovačkog društva „Jambo„ okrivljeni pod 1/, iako tada gradonačelnik Grada Metkovića, prodaje trgovačkom društvu “Ravni dolac“ za iznos od 3.000.000,00 kuna, da bi tu istu nekretninu dana 25. ožujka 2004. godine Grad Metković kupio od trgovačkog društva „Ravni dolac“ za iznos od 3.250.000,00 kuna .
 
Ocjena je ovog vijeća da se u dopuni istrage istom omogući očitovanje na ove okolnosti i utvrdi kojim je sredstvima Grad Metković kupio opisanu nekretninu, odnosno da li je ista kupljena sredstvima predviđenim za isplatu štete građanima Metkovića od suše ili pak drugim sredstvima Grada Metkovića, kao i da isti objasni svoju ulogu u navedenim postupcima s obzirom na činjenicu da je od početka ožujka u spisu Nalaz državne revizije o proračunu Grada Metkovića kojim se istom nalaže da opisana preostala neutrošena sredstva za štetu od suše u iznosu od 4.550.311,00 kuna odmah uplati u proračun RH /list 12 do 74 spisa/.
 
 
2./ U dopunjenoj istrazi će se pribaviti popis i ispitati 161 osoba koje su prema tvrdnji ODO Metković od strane okrivljenika pod 1/ i 2/ neosnovano dopisane sa iznosima pomoći za štetu od suše, a za to nisu ispunjavale zakonom predviđene uvjete.
 
Navedeno je nužno iz razloga što je apsolutno nejasno na temelju čega optužba temelji tvrdnju da su okrivljenici zajedno i dogovorno popis primatelja pomoći dopunili imenima 161 osobe i iznosima pomoći za te osobe koje nisu imale osnova zahtijevati istu, te da su od svih njih tražili da se navodno odobrenog iznosa odreknu u korist Grada Metkovića, a da se pri tom ni u činjeničnom opisu ni u prijedlogu dokaza, a ni u obrazloženju optužnice uopće ne navodi tko su te osobe.
 
Upravo će se u dopunjenoj istrazi pribaviti navedeni popis na kojem se temelji optužnica, a iz kojeg će biti vidljivo tko je ta 161 osoba koja je od okrivljenika pod 1/ i 2/ neosnovano nadopisana sa iznosima pomoći za iste čiji zbroj predstavlja 4.550.311,00 kuna, te će se ta 161 osoba ispitati u svojstvu svjedoka na okolnosti bitnih tvrdnji iz optužnice, da li su okrivljenici pod 1/ i 2 na njih osobno utjecali i od njih tražili da se odreknu navodno odobrenog im iznosa u korist grada Metkovića, kao i na bitne tvrdnje iz optužnice da nisu imali osnova zahtijevati pomoć za štetu od suše kako glede osnova tako i rokova.
Pri dopuni istrage treba imati u vidu da je tijekom osmogodišnje istrage ispitano samo 7 svjedoka koji se povezuju sa dodjelom predmetnih sredstava za štetu od suše /V.Primorac, B.Barišić, S.Barišić, M.Krstičević, N.Barišić, T.Stoić i T.Jerković/.
 
3.Pribaviti zapisnik sa sjednice Poglavarstva Grada Metkovića od 17. 12. 2003. godine jer se u spisu nalazi samo preslika Odluke objavljene u ''Neretvanskom glasniku'' br. 5. od 24. prosinca 2003. godine, a kojom je utvrđeno da se šteta isplaćuje za sušu u korist 263 osobe u ukupnom iznosu od 5.591.048,00 kuna koliko je Gradu Metkoviću doznačeno za isplatu stradalnicima od suše, a iz navedene odluke se također ne može razabrati tko je 161 osoba koja prema optužnici nema pravo na štetu zbog kašnjenja sa podnošenjem prijave ili neispunjavanja uvjeta za pomoć, a kojima je odobreno ukupno 4.550.311,00 kuna o kojima optužnica govori,
 
4./ Pribaviti materjale Povjerenstva za štetu Grada Metkovića na temelju kojih je donesena Odluka iz točke 3. ovog obrazloženja kako bi se razjasnile okolnosti u vezi donošenja predmetne odluke.
 
 
Upravo zbog kvalitativno i kvantitativno neadekvatnog vođenja istrage, a shodno tom i manjkave optužnice, neovisno o posrednom pritisku na pojedine članove vijeća, jedini opravdan i zakonom sukladan postupak jeste vratiti optužnicu ODO Metković radi dopune istrage, te tek kada se provedu naprijed navedeni dokazi, sud će donijeti odluku o uloženim prigovorima.
 
Radi iznijetog, riješeno je kao u izreci u smislu čl. 274. st. 2. ZKP-a.
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara