Obnovu Klaićeve financirat će EU: Početak 2016. godine

Obnovu Klaićeve financirat će EU: Početak 2016. godine

Foto: Index

EUROPSKA komisija odobrila je krajem prošle godine hrvatskom zdravstvu 250 milijuna eura bespovratnih sredstava za opremanje ordinacija, dnevnih bolnica i objedinjenih hitnih bolničkih prijema, obnovu Dječje bolnice u Klaićevoj, te gradnju spinalnog, palijativnog i forenzičkog centra.

Dio natječaja za povlačenje bespovratnih sredstava iz EU bit će raspisan već u veljači, doznaje se u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO).

U prvom tromjesečju 2015. moći će se povući pet milijuna eura za opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite, 20 milijuna eura za dnevne bolnice i dnevnu kirurgiju, tri milijuna eura za promociju zdravlja i preventivne programe, te sedam milijuna eura za izobrazbu zdravstvenih radnika.

Pet miljuna eura namijenjeno je opremanju ordinacija primarne zaštite u ruralnim krajevima, koje bi trebale dobiti UZV uređaje i drugu opremu, te za manje infrastrukturne zahvate na domovima zdravlja.

Za 20 milijuna eura, namijenjenih izgradnji, adaptaciji i opremanju dnevnih bolnica i dnevne kirurgije, moći će se prijaviti sve bolnice, u skladu s projekcijama Masterplana.

Izgradit će se četiri hitna bolnička prijema

U sklopu tih 20 milijuna planirana su sredstva za izgradnju četiri objedinjena hitna bolnička prijema - u dubrovačkoj bolnici i KBC-u Sestara milosrdnica, za koje su već spremni projekti gradnje, te za hitne prijeme u sisačkoj bolnici i splitskom KBC-u, koje će se opremati 2016. godine.

Na natječaje za tri milijuna eura za promociju zdravlja i preventivne programe moći će se prijaviti zavodi za javno zdravstvo, znanstvene institucije, jedinice lokalne i područne samouprave te organizacije civilnog društva.

Sa sedam milijuna eura financirat će se deficitarne specijalizacije u manje razvijenim područjima. Liječnicima će se, osim specijalizacije, nuditi stipendije za pokrivanje troškova života kako bi ih se potaknulo na odlazak u ruralne krajeve.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
U cilju poboljšanja zdravstvene zaštite posebno ranjivih skupina planirana su sredstva za obnovu i opremanje zagrebačke Klinike za dječje bolesti, te opremanje Specijalne bolnice u Novom Marofu koja će postati palijativnim centrom. U Varaždinskim toplicama gradit će se spinalni centar, a u sklopu Psihijatrijske bolnica Vrapče Zavod za forenzičnu psihijatriju.

Obnova Klaićeve 2016. godine

Investicije u Specijalnu bolnicu Novi Marof i Psihijatrijsku bolnicu Vrapče planirane su za ovu godinu, dok će investicije u izgradnju spinalnog centra i obnovu bolnice u Klaićevoj početi 2016.

U HZZO-u ističu kako investicija u Kliniku za dječje bolesti ne prejudicira lokaciju bolnice, nego će se uložiti u najoptimalniju varijantu koja bi riješila sadašnje i buduće potrebe te važne klinike.

Ministar zdravlja Siniša Varga proteklih je dana najavio preseljenje Klinike za dječje bolesti iz Klaićeve ulice, a kao potencijalnu novu lokaciju naveo nedovršenu zgradu privatne Medikolove poliklinike u Mandlovoj ulici.

Varga je tom prigodom istaknuo kako je osigurano 110 milijuna kuna iz EU fondova za povećanje bolničkih kapaciteta za djecu, te još pet milijuna kuna u državnom proračunu za projektnu dokumentaciju.

U HZZO-u kažu kako su investicije u hrvatsko zdravstvo potvrđene prihvaćanjem triju sporazuma krajem prošle godine, s tim da do 2023. godine svi prijavljeni projekti za povlačenje 250 milijuna eura moraju biti završeni.

Riječ je o tri sporazuma - partnerskom sporazumu potvrđenom 30. listopada, operativnom programu Konkurentnost i kohezija od 12. prosinca, te programu Učinkoviti ljudski potencijali koji je Europska komisija potvrdila 18. prosinca.

Osim sredstava namijenjenih isključivo zdravstvu, u HZZO-u najavljuju da će javne i privatne zdravstvene ustanove imati priliku za ulaganja u povećanje energetske učinkovitosti kroz program Konkurentnost i kohezija.

Ističu i da "nacionalno sufinanciranje mora biti najmanje 15 posto na razini prioritetne osi". Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i zdravstvene infrastrukture definirat će se na temelju pravila o dodjeli bespovratnih sredstava te u skladu s regulativom o dodjeli državne potpore.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara