"Smanjenje marže na lijekove ugrožava funkcioniranje bolničkog sustava i opstanak ljekarni"

Ilustracija: Shutterstock

ODBOR za zdravstvo HDZ-a protivi se izmjenama pravilnika o cijenama lijekova, kojim su smanjene veleprodajne marže na skuplje lijekove, jer smatra da se time ugrožava funkcioniranje bolničkog sustava u Hrvatskoj i Ustavom zajamčeno pravo građana na kvalitetnu zdravstvenu skrb.

Predsjednik HDZ-ova Odbora za zdravstvo Ante Čorušić rekao je na današnjoj konferenciji za novinare da su Ministarstvo zdravlja i HZZO izmjene pravilnika o cijenama lijekova donijeli bez najave i konzultacije sa strukom, te ustvrdio kako zakonodavstvo EU ne poznaje diferenciranu maržu na lijekove, ovisno o njihovoj cijeni. "Hrvatska je jedina zemlja koja je uvela diferenciranu maržu", upozorio je.

Prema izmjenama pravilnika, marža za lijekove određuje se temeljem pet cjenovnih skupina, a za lijekove skuplje od tisuću kuna marža je s dosadašnjih 8,5 posto snižena na maksimalno jedan posto.

"Uvođenjem takve diferencirane marže bit će ugroženo funkcioniranje bolničkog sustava", tvrdi Čorušić uz napomenu da je 85 posto lijekova koji se koriste u bolnicama skuplje od tisuću kuna.

Budući da je za te lijekove uvedena najmanja marža, bolnice će jednostavno ostati bez tih, skupljih lijekova, a pacijentima će biti uskraćeno Ustavom zajamčeno pravo na izbor lijeka, kazao je Čorušić i ocijenio da je zdravstveni sustav u Hrvatskoj u protekle dvije godine "potpuno kolabirao".

Novim pravilnikom bit će ugrožene male ljekarne, prvenstveno na područjima od posebne državne skrbi, a najviše u Slavoniji, Dalmatinskoj zagori i Lici, upozorava član HDZ-ova odbora za zdravstvo Ivan Ćelić ističući da će biti ugrožene i ljekarne poput one u Trogiru koja datira iz 1271. godine, kao i Ljekarna male braće u Dubrovniku iz 1317. godine.

Izmjenom pravilnika, kaže Ćelić, otvara se i pitanje rasprodaje ljekarni u središtu Zagreba, odnosno Gradskih ljekarni Zagreb.

Jedna od varijabli koja se koristi pri procjeni realnoga stanja vrijednosti ljekarni, objašnjava Ćelić, njihov je promet u proteklih šest mjeseci.

"A tom odlukom itekako će biti umanjena njihova vrijednost, odnosno promet ljekarni u središtu Zagreba, pa se postavlja pitanje nije li to prilog rasprodaji Gradskih ljekarni", kazao je.

Hrvatska ljekarnička komora: Smanjenjem marži na lijekove ugrožena je opstojnost ljekarni

Hrvatska ljekarnička komora tvrdi kako je novim Pravilnikom o mjerilima i načinu određivanja cijena lijekova na veliko ugrožena opstojnost ljekarni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
"Dana 31. siječnja 2014. u Narodnim novinama (broj12) objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjerilima i načinu određivanja cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko.

Izmjenom Pravilnika uvedene su tzv. diferencirane marže na lijekove čija je proizvođačka cijena:

  • do 19,99 kuna veleprodajna marža iznosi 8,5%
  • od 20,00 do 99,99 kn VPM 6,0%
  • od 100,00 do 499,99 kn VPM 4,0%
  • od 500,00 do 999,99 kn VPM 2,0%
  • na lijekove preko 1.000 kn VPM 1%.

Novim su odredbama veledrogerijama smanjeni prihodi, pa iz njih ne mogu pokriti najosnovnije troškove poslovanja, a kamoli dio njih kroz poslovne ugovore prenijeti na ljekarne.

Prema starim odredbama Pravilniku visina marže iznosila je do 8,5%, neovisno o cijeni lijeka. Sada se na najskuplje lijekove (iznad 1.000 kuna), koji čine 85% prometa veledrogerija s bolnicama, marža snizila na 1%. Primjena ovih odredbi nije primjerena poslovanju na hrvatskom tržištu i prouzročiti će potpuni nered te posredno ugroziti poslovanje ljekarni.

Izmijenjenim odredbama Pravilnika veledrogerije su uspijevale pokrivati troškove poslovanja, distribucije lijekova do bolnica i ljekarni, amortizirati financijska potraživanja od bolnica i dio rabata prenijeti ljekarnama. S obzirom da bolnice kasne s plaćanjem prosječno oko 600 dana, a neke su im dužne i više od tri godine, veledrogerije su bile primorane podići kredite, na čije kamate danas plaćaju godišnje 100 milijuna kuna. Smanjenjem marži, odnosno prihoda upitno je i vraćanje navedenih kamata.

Dio marže kao i dio dodatnih rabata koje su veledrogerije dobivale od proizvođača i prenosile na ljekarne, u prihodu ljekarni do sada su činile značajan dio (više od 35%). Novim Pravilnikom ljekarne će posredno ostati bez većeg dijela toga prihoda, a ako se tomu pridoda već niska cijena usluge za izdavanje lijeka koju plaća HZZO (prosječno 6,97 kn po receptu  ili 5,07 kn po kutijici izdanog lijeka) ozbiljno se narušavaju uvjeti poslovanja ljekarni. Za očekivati je da većina od 1.100 ljekarni neće pozitivno poslovati, a otprilike trećina bi se mogla i zatvoriti. To su uglavnom neke županijske i ljekarne, koje djeluju u ruralnim sredinama, na područjima od posebne državne skrbi, otocima ili seoskim sredinama, posebno u Slavoniji. Prema grubim procjenama bez posla bi moglo ostati najmanje 1.500 zaposlenika od kojih su većina  farmaceuti i farmaceutski tehničari.

Ministar zdravlja, novi je Pravilnik prihvatio na prijedlog HZZO-a, uz obrazloženje provedbe reformskih mjera i uštede 100 milijuna kuna zdravstvenom sustavu. Izračun HZZO-a nije točan i neće donijeti očekivane uštede.  Pogodovati će samo nekim proizvođačima, ponajprije onima koji imaju skuplje lijekove (iznad 100 kuna). Sustav utvrđivanja cijena lijekova za HZZO određen je drugim Pravilnikom - Pravilnikom o mjerilima za stavljanje lijekova na osnovnu i dopunsku listu.

Nema nikakvih ušteda za zdravstveni sustav ili državni proračun, a posebno ne za domaću farmaceutsku industriju, koja je generička i čiji su lijekovi svakim danom sve jeftiniji.

Ukoliko novi Pravilnik kojega osporavaju i udruženja veledrogerija i sve ljekarne ostane na snazi imat će nesagledive negativne posljedice za domaću farmaceutsku industriju, veledrogerije, ljekarne, zdravstveni sustav, a naposljetku i za sve hrvatske građane. Hrvatska ljekarnička komora je zatražila sastanak u Ministarstvu zdravlja i HZZO, ali još nije dobila odgovor o terminu sastanka.  Zbog svega navedenoga Hrvatska ljekarnička komora apelira na čelne ljude u zdravstvenom sustavu da prilikom donošenja pravilnika i odluka, razmotre sve prijedloge i sugestije struke te iznađu rješenje prihvatljivo za sve.

Hrvatska ljekarnička komora

Predsjednik:
Mate Portolan, mag.pharm."
 

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara