UHLJEBISTAN

Bandićev vozač Krajina samo ove godine dobio 318 štandova i 54 kućice na Trgu

Bandićev vozač Krajina samo ove godine dobio 318 štandova i 54 kućice na Trgu
Foto: Dalibor-Urukalovic/PIXSELL Index

ZDRAVKO KRAJINA, dugogodišnji vozač Milana Bandića, od svog šefa nije dobio samo 51 kućicu i četiri ugostiteljska stola na glavnom zagrebačkom trgu, koji su ondje upravo postavljeni u sklopu manifestacije "Martin je u gradu". 

>> Bandić firmi svog vozača dao 51 kućicu na Trgu po smiješnoj cijeni

Pedesetak kućica za smiješnu cijenu, o čemu smo pisali jučer, zapravo je tek mali dio onoga što je Bandić dao svome vozaču koji je nedavno na suđenju istom tom Bandiću u aferi Agram promijenio iskaz u njegovu korist.

Naime, samo ove godine Krajina je od Bandića dobio 318 štandova i 54 kućice i to na najprestižnijoj lokaciji u Zagrebu - na glavnom trgu glavnog grada Hrvatske.

Krenimo ipak od početka. 

Dugogodišnji Bandićev vozač je organizator sajmova u firmi u kojoj je direktor

Tvrtka Eko sajam osnovana je 2014. godine. U to su se se počela osnivati jednostavna društva - popularni j.d.o.o.-i koji su se osnivali za deset kuna. Jedna od takvih firmi je i Eko sajam s jedinim zaposlenim - ujedno i direktorom - Bandićevim vozačem Zdravkom Krajinom. Kao vlasnica tvrtke navodi se Edita Krajina.

Svestrani se Krajina, uz to što je vozač za Grad Zagreb, sudeći prema temeljnoj djelatnosti njegove firme bavi organizacijom sastanaka i sajmova. 

Njegov je Eko sajam s 2018. godine imao 321.800 kuna prihoda, a 2017. godine 402.400 kuna.

U šest navrata dobio hrpu štandova i kućica na glavnom zagrebačkom trgu za cijene koje se kreću u rasponu od 5820 do 13.655 kuna. Samo u posljednjem slučaju može zaraditi oko 250.000 kuna

Takva firma, s jednim zaposlenim, ujedno i direktorom - dugogodišnjim Bandićevim vozačem - od istog je tog Bandića u šest navrata dobila hrpu štandova i kućica na zagrebačkom Trgu bana Jelačića za iznose u rasponu od 5820 kuna do 13.655,60 kuna. 

U slučaju aktualne manifestacije Martinje u Zagrebu Bandićev vozač dobio je 51 kućicu i 4 ugostiteljska stola na Trgu za 10.500 kn. Naravno, Bandićev vozač ne unajmljuje kućice za sebe nego ih dalje iznajmljuje. Na ovom događaju predstavljaju se uglavnom vinari iz Zagreba i Zagrebačke županije (najčešće OPG-ovi) a svaki od njih, pa i Turistička zajednica Zagrebačke županije koja se također oglašava na spomenutoj manifestaciji, mora najam kućice platiti nešto više od 700 kn dnevno (bez PDV-a). Jednostavna računica dovodi nas do toga da Bandićev vozač u tjedan dana može zaraditi oko 250.000 kuna.

No to je tek posljednji u nizu sličnih slučajeva koji očito tvore dobro uhodanu praksu.

70 štandova za istu cijenu od 10.500 kuna

Gomilu štandova Krajina je dobio samo koji tjedan ranije, za manifestaciju "Okusi i mirisi tradicije". Bandićev vozač je odlukom koju je potpisao sam Bandić dobio 70 štandova veličine 2 za 1 metar za identičan iznos kao u slučaju ovomjesečne manifestacije, a riječ je o 10.500 kuna. 

80 štandova za 13.500 kuna

Bandićev je vozač od Bandića štandove dobio i za razdoblje od 6. do 14. svibnja. Čak osamdeset štandova veličine 1 puta 2 metra dobio je "u svrhu organiziranja edukativno izložbeno promotivno prodajne manifestacije pod nazivom '100% domaće - 100% eko'", za iznos od 13.500 kuna.

Još 80 štandova i dvije ugostiteljske kućice za 13.655,60 kuna

Krajina je isti broj štandova, njih osamdeset, dobio i mjesec ranije. Dodijeljeni su mu na razdoblje od 6. do 12. travnja "u svrhu održavanja edukativno izložbeno prodajne manifestacije 'Proljetni eko sajam'". Za to mu je određena cijena od 13.655,60 kuna. To je najviši iznos koji je Bandićev vozač morao platiti za najprestižniji prostor u gradu. No ovaj su put uz osamdeset štandova u cijenu uračunate i dvije ugostiteljske kućice veličine 2,80 puta 2,30 metara. 

50 štandova i ugostiteljska kućica za 7046,40 kuna

Štandove za sajam i priliku za biznis na Trgu bana Jelačića Bandićev je vozač dobio i u ožujku. Opet mu je na Trgu odobreno postavljanje 50 trgovačkih štandova veličine 1 za 1 metar i jedne ugostiteljske kućice veličine 2,80 puta 2,80 metara u vremenu od 12. do 17. ožujka 2019., u svrhu održavanja "izložbeno edukativno promotivno prodajne manifestacije 'Kaj su jeli naši stari'". Za pedeset štandova i jednu kućicu Krajini je propisana izuzetno niska cijena od 7046,40 kuna. 

Ni tu nije kraj. 

38 štandova i četiri visoka stola uz ugostiteljsku kućicu za 5820 kuna

Za isti mu je sajam ranijom Bandićevom odlukom odobreno još 38 štandova veličine 1 puta 2 metra i četiri visoka stola uz ugostiteljsku kućicu, svaki površine 0,50 metara kvadratnih. Za to mu je određena naknada od 5820 kuna.

Možemo samo pretpostaviti koliko je novca Bandićev vozač zaradio na svim sajmovima za koje mu je Graf dao štandove i kućice.

Uzmemo li u obzir da štandovi vjerojatno koštaju manje nego kućice te ukupan broj kućica i štandova te trajanje svakog pojedinog sajma, možemo pretpostaviti kako se ukupni iznos koji Krajina ubere od podnajma u koji daje štandove i kućice može vrtiti oko cifre od milijun kuna godišnje.

Krajina je inače za slične iznose štandove i kućice od Grada dobivao i proteklih godina.

Zanimljivo je i da nijedan od sajmova koje organizira Bandićev vozač nema svoju web stranice, a na web stranici koja se prije navodila kao stranica sajma "Martin je u Zagrebu" koji upravo traje na Trgu bana Jelačića otvara se stranica na ćirilici, potpuno nepovezana sa sajmom.

Osim štandova i kućica, za organizaciju sajmova u tri godine je dobio i najmanje 30 tisuća kuna

Obilate dodjele unosnih štandova i kućica Bandićevom vozaču za smiješno malen novac otkrivaju nešto barem podjednako zanimljivo - da Bandićev vozač u slobodno vrijeme organizira niz sajmova na glavnom gradskom trgu, a zapravo ih daje u podnajam koji mu se višestruko isplati s obzirom na cijenu koju plaća Gradu.

Ne treba zaboraviti ni da je tvrtki Bandićevog dugogodišnjeg vozača upravo za manifestaciju koja se trenutno održava na zagrebačkom Trgu bana Jelačića u protekle tri godine ukupno isplaćeno 30.000 kuna iz gradskog proračuna. 

Kada bi mu, prema očito ustaljenoj praksi, i ove godine dodijelio isti iznos, Bandićevog bi vozača 51 kućica na glavnom zagrebačkom trgu, na kojoj može zaraditi oko 250.000 kuna, koštala doista smiješnih 500 kuna. 

Javili se iz Grada, kažu da se radi o promotivno-edukativnoj manifestaciji

Danas poslijepodne javili su se priopćenjem iz Grada Zagreba. U podužem priopćenju objašnjavaju na koji je način Eko sajam j.d.o.o. dobio kućice u centru grada. Procijenili su, kako piše, da se radi o manifestaciji promotivno-edukativnog karaktera.

"Za tu vrstu manifestacije naknada  iznosi 1.500,00 kn dnevno za ukupnu površinu preko 100 m2", kaže se u priopćenju.

No nisu detaljno objasnili koji je točno kriterij da nešto postane promotivno-edukativna manifestacija i što onda znači vrlo povoljnu cijenu najma štandova i kućica koje se potom dalje iznajmljuju.

Priopćenje Grada Zagreba u nastavku donosimo u cijelosti:

"Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet 14. listopada 2019. zaprimio je zahtjev društva EKO SAJAM j.d.o.o. za postavu 50 (pedeset) kućica trgovačke namjene i 1 (jedne) ugostiteljske kućice za organiziranje edukativno-promotivne prodajne manifestacije „Martin je u Zagrebu“ na Trgu bana Josipa Jelačića od 9. do 15. studenoga 2019. Na manifestaciji bi se predstavili proizvođači vina iz Zagreba i Zagrebačke županije uz prigodni program povodom Martinja. Uz zahtjev dostavljena je dokumentacija propisana člankom 24. Odluke  o davanju u zakup i na drugo korištenje javnih površina.

Sukladno članku 3. i članku 24. Odluke  o davanju u zakup i na drugo korištenje javnih površina ( KLASA: 021-05/15-01/110, URBROJ: 251-01-05-15-13, Zagreb, 2. lipnja 2015.) propisano je kako se lokacije odnosno mjesta na javnim površinama daju u zakup, odnosno na drugo korištenje, javnim natječajem ili neposredno.

U skladu s navedenom Odlukom o komunalnom redu i Odluci o davanju u zakup i na drugo korištenje javnih površina, za organiziranje manifestacija uz zahtjev se predaje skica, opis događanja, izjava da nema dugovanja prema Gradu, te Izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra.

Povjerenstvo za davanje u zakup javnih površina i na drugo korištenje nakon razmatranja zahtjeva i priložene dokumentacije utvrdilo je ispravnost iste te predložilo gradonačelniku donošenje Zaključka o davanju na korištenje javne površine društvu EKO SAJAM j.d.o.o., budući je za navedenu manifestaciju ujedno bio i jedini podnositelj zahtjeva.

Naknada je određena sukladno članku 7. stavak 5. Pravilnika o kriterijima za određivanje zakupnina i naknada za korištenje javnih površina za postavljanje kioska, pokretnih naprava, privremenih građevina za edukativno-izložbeno-promotivno prodajne manifestacije. Gradski ureda za poljoprivredu i šumarstvo u svojem pisanom mišljenju ocijenio je da se radi o manifestaciji promotivno-edukativnog karaktera.

Za tu vrstu manifestacije naknada  iznosi 1.500,00 kn dnevno za ukupnu površinu preko 100 m2  kako je  to propisano u tabeli Pravilnika oznake V C1.

Prema odredbama Odluke o davanju u zakup i na drugo korištenje javnih površina Povjerenstvo za davanje javnih površina u zakup i na drugo korištenje provjerava da li su ispunjene odlukom propisani zahtjevi, odnosno provjerava skicu, opis događanja, izjave da nema dugovanja prema Gradu, te izvatka iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra, dok nema ovlast provoditi kontrolu vlasničke ili upravljačke strukture podnositelja zahtjeva pravne osobe niti radnopravni status podnositelja zahtjeva fizičke osobe.

Također eventualna činjenica da je fizička osoba podnositelj zahtjeva ili vlasnik/odgovorna osoba pravne osobe podnositelja zahtjeva zaposlenik Grada, trgovačkog društva kojeg je Grad osnivač, ustanove u vlasništvu Grada, ili član njegove obitelji, ne predstavlja nikakvu zapreku da se istima odobri davanje u zakup, odnosno povjerenstvo nema ovlast u takvim slučajevima odbaciti ili odbiti zahtjev.

Napominjemo, dakle, da Grad daje samo korištenje javne površine, te  da  na temelju Odluke o komunalnom redu i Odluke o davanju u zakup i na drugo korištenje javnih površina, nema mogućnosti eliminirati bilo kojeg podnositelja zahtjeva koji ispunjava sve tražene uvjete, pa tako i u ovome konkretnome slučaju. Procedura je provedena u cijelosti sukladno važećoj regulativi."

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara