DIP: Privremeni neslužbeni rezultati - V. izborna jedinica

Privremeni neslužbeni rezultati za V. izbornu jedinicu:

Izborna jedinica: V. IZBORNA JEDINICA

Vrijeme: 23.11.2003. u 21:20 sati

Zatvoreno biračkih mjesta: 55 od 710 7,74 %

Glasovalo : 8742 od 13824 63,23 %

Ukupno listića: 8732

Važećih listića: 8502 97,37 %

Nevažećih listića: 230 2,63 %

Broj osvojenih glasova

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 3565 41,93 %

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 1191 14,01 %

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 910 10,70 %

4. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 511 6,01 %

5. NEOVISNA LISTA - VLADO ZEC, mr. 387 4,55 %

6. HRVATSKA NARODNA STRANKA - HNS /

SLAVONSKO-BARANJSKA HRVATSKA STRANKA - SBHS 368 4,33 %

7. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS /

DEMOKRATSKI CENTAR - DC 304 3,58 %

8. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU 215 2,53 %

9. HRVATSKI BLOK-POKRET ZA MODERNU HRVATSKU -

HRVATSKI BLOK / HRVATSKI ISTINSKI PREPOROD -

HIP 119 1,40 %

10. HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJAČKA STRANKA - HDSS

/ HRVATSKI DEMOKRATSKI CENTAR - HDC /

DEMOKRATSKA PRIGORSKO-ZAGREBAČKA STRANKA -

DPS 104 1,22 %

11. NEOVISNA LISTA - JERKO ZOVAK 75 0,88 %

12. HRVATSKI DEMOKRŠĆANI - DEMOKRŠĆANI 64 0,75 %

13. HRVATSKA STRANKA PRAVA-1861 - HSP-1861 61 0,72 %

14. ZELENI HRVATSKE - ZELENI HR 61 0,72 %

15. HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP /

HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA - HKDU 54 0,64 %
Tekst se nastavlja ispod oglasa

16. HRVATSKA PUČKA STRANKA - HPS 54 0,64 %

17. NEOVISNA LISTA - MARIJAN ŽIVKOVIĆ 48 0,56 %

18. ZELENA STRANKA - ZS / STRANKA NOVE

ALTERNATIVE-POKRET ZELENIH - SNA-POKRET

ZELENIH / ZELENI-STRANKA NOVOG DOBA -

ZELENI-SND 45 0,53 %

19. SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE -

SRP 44 0,52 %

20. NEOVISNA LISTA - FRANJO ODOBAŠIĆ 41 0,48 %

21. HRVATSKA DEMOKRATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA -

HDRS 37 0,44 %

22. STRANKA HRVATSKIH BRANITELJA - SHB 35 0,41 %

23. STRANKA HRVATSKE RAVNICE - SHR 33 0,39 %

24. HRVATSKA GRAĐANSKO SELJAČKA STRANKA - HGSS /

HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA STRANKA -

HKDS 32 0,38 %

25. AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH 28 0,33 %

26. DEMOKRATSKA SOCIJALNA UNIJA-SNAGA NARODA -

DSU-SN 28 0,33 %

27. HRVATSKA REPUBLIKANSKA ZAJEDNICA - HRZ 24 0,28 %

28. BEBIČ VLADIMIR-TREĆI HRVATSKI BLOK - BV-TREĆI

BLOK 20 0,24 %

29. NEOVISNA LISTA - mr.sc. STJEPAN BRAJKOVIĆ 14 0,16 %

30. NEOVISNA LISTA - JOSIP KOKIĆ 9 0,11 %

31. POKRET ZA LJUDSKA PRAVA-STRANKA EKOLOŠKI

SVJESNIH GRAĐANA - POL / ISTARSKA NEZAVISNA

STRANKA 9 0,11 %

32. HRVATSKI PRAVAŠI - HP 5 0,06 %

33. HRVATSKI REPUBLIKANCI - HR 5 0,06 %

34. NEOVISNA LISTA - MIRKO BREKALO 2 0,02 %

(Hina) pp dd

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara