S početkom 2004. počinje prijavljivanje poreza na dohodak uz nove olakšice

POREZNE olakšice, koje se priznaju od 1. siječnja 2003. i odnose se na kupnju ili izgradnju, ili investicijsko održavanje stambenog prostora, ili kamate po namjenskim stambenim kreditima, podstanarstvo, troškove zdravstvenih usluga i nabavu ortopedskih pomagala, svoju će punu primjenu doživjeti u prva dva mjeseca 2004., do kada građani trebaju podnijeti prijavu poreza na dohodak za prošlu godinu.

Tek nakon toga moći će se sa sigurnošću govoriti o učincima olakšica, zbog kojih je država procjenjivala 400 milijuna kuna manji prihod u proračunu, te istodobno računala s proširenjem kruga osoba, odnosno obuhvatom porezima iznajmitelja stanova, poduzetnika i obrtnika koji sada rade u fušu i sl.

Porezne su olakšice regulirane izmjenama Zakona o porezu na dohodak, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2003. i Pravilnikom koji je objavljen u rujnu, a svaka od olakšica priznavala bi se u iznosu do najviše 12.000 kuna godišnje.

Za kupnju stana (do određene kvadrature) stambenim kreditom građani će odbitak (do najviše 12.000 kuna godišnje) moći dobiti za kamate po tim kreditima neovisno kada je kredit podignut. Za kredite odobrene prije 1. siječnja 2003. uvjet je da kamata nije manja od 6 posto, dok za kredite odobrene od početka 2003. godine kamatna stopa nije bitna.

Kod izgradnje, adaptacije, stambenih kredita, podstanarstva nema kumulativa i porezna će se olakšica moći ostvariti samo na jednom od tog, pojasnili su u Poreznoj upravi. No, u slučajevima npr. kada supružnici kupuju zajednički stan i svatko od njih digne stambeni kredit, olakšicu će na kamatu moći ostvariti svaki od supružnika. Samo jedan od bračnih drugova moći će pak koristiti poreznu olakšicu za investicijsko održavanje, pa bi tako jedan supružnik mogao tražiti olakšicu za npr. vodoinstalaterske radove, a drugi za električarske radove.

Olakšicu do najviše 12.000 kuna godišnje građani će moći dobiti i za troškove zdravstvenih usluga koje nisu podmirene iz osnovnog, dopunskog ili privatnog zdravstvenog osiguranja, i za nabavu ortopedskih pomagala. Riječ je npr. o liječničkim pregledima, dijagnostičkim i laboratorijskim pretragama i postupcima, operativnim zahvatima, stomatološkim uslugama i protetskim nadomjescima, lijekovima za koje ne treba recept, plaćenoj participaciji i sl. Tako će se porezna olakšica moći ostvariti za lijekove za koje ne treba recept, za nabavu kontaktnih leća i dr. No, za ostvarivanje tih olakšica građani će morati imati račune izdane na ime.

Građanima će se porezne olakšice za zdravstvene usluge u 2003. godini vjerojatno priznavati s računima na kojima neće morati biti ime i prezime, s obzirom da za 2003. ljekarne za to nisu bile pripremljene, moglo se čuti u Poreznoj upravi tijekom godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Kao što je još ranije najavljivano, porezne olakšice za stambene potrebe građani bi mogli koristiti samo ako on ili njegov bračni drug nemaju useljivu nekretninu na području Hrvatske ili u drugim zemljama. Useljiva nekretnina, prema tumačenju poreznika, znači da nemaju nekretninu za stanovanje. To npr. znači da olakšicu neće moći dobiti ako imaju useljivu vikendicu, ali je mogu dobiti ako imaju poslovni prostor, ili građevinsko zemljište.

Kod izgradnje pak ili održavanja stana i nabavu materijala i izvođene radova treba prepustiti izvođaču, te za to dobiti i poreznoj prijavi priložiti račun. Naime, u slučaju npr. da građani sami kupe materijal i za to imaju račun, a za izvođene radova angažiraju obrtnika, olakšicu bi mogli dobiti samo za izvršene usluge, ali ne i za materijal.

Kod poreznih olakšica za podstanare (50 posto najamnine, do najviše 12.000 kuna godišnje) treba pak priložiti ugovor o najmu stana i dokaz o plaćanju najamnine. Uvjet za korištenje te olakšice je da osoba nema riješeno stambeno pitanje.

U Poreznoj su upravi računali da više od sto tisuća osoba iznajmljuje stanove, a njih manje od 10.000 na to plaća porez. Sustav poreznih olakšica za podstanare značit će da oni trebaju ugovore o najmu i potvrde o plaćenoj stanarini, što znači da će stanodavci ući u sustav i na tako ostvaren prihod plaćati porez, objašnjavano je.

Nove će porezne olakšice, koje će građani moći prijaviti u godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2003. godinu, a koja se predaje do 28. veljače 2004., povećati broj prijava i tražiti veći broj ljudi u Poreznoj upravi.

Za 2002. zaprimljeno je ukupno 753.716 prijava poreza na dohodak, a u Poreznoj upravi očekuju da će 2004. (za 2003.) zaprimiti oko 1,2 milijuna godišnjih prijava.

(Hina) db ds

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara