Dobra vijest: Industrijska proizvodnja treći mjesec zaredom u plusu

Ilustracija: scx.hu

UKUPNA desezonirana industrijska proizvodnja u Republici Hrvatskoj u ožujku 2014. u usporedbi s veljačom 2014. bilježi rast za 1,3%, objavio je danas Državni zavod za statistiku.

To je treći mjesec zaredom kako industrijska proizvodnja raste.
 
U ožujku 2014. u usporedbi s ožujkom 2013. industrijska proizvodnja u Republici Hrvatskoj, kalendarski prilagođena, bilježi rast za 0,7%.
 
U ožujku 2014. u odnosu na veljaču 2014. Intermedijarni proizvodi veći su za 3,8%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 2,7%, Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 0,6% i Kapitalni proizvodi veći su za 0,3%, dok je Energija manja za 6,6%.
 
U odnosnu na isto razdoblje lani, Intermedijarni proizvodi  veći su za 5,0%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 4,9% i Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 1,7%, dok je Energija manja  za 11,8% i Kapitalni proizvodi manji su za 0,1%
 
Prerađivačka industrija porasla za 3,2%, rudarstvo u padu 5,1%
 
Prema područjima Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD) 2007., desezonirana industrijska proizvodnja u ožujku 2014. u usporedbi s veljačom 2014. u Prerađivačkoj industriji bilježi rast za 3,2%, dok u Rudarstvu i vađenju bilježi pad za 5,1% i u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji bilježi pad za 4,9%.
 
U ožujku 2014. u usporedbi s ožujkom 2013. industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, u Prerađivačkoj industriji bilježi rast za 2,9%, dok u Rudarstvu i vađenju bilježi pad za 7,3% i u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji bilježi pad za 5,4%.
 
Zalihe pale za 1,6 posto
 
Ukupne zalihe gotovih industrijskih proizvoda u Republici Hrvatskoj na kraju ožujka 2014. u usporedbi sa zalihama na kraju veljače 2014. manje su za 1,6%, a u usporedbi sa zalihama na kraju ožujka 2013. manje su za 1,6%.
 
Zalihe Energije na kraju ožujka 2014. u usporedbi sa zalihama na kraju veljače 2014. manje su za 16,5%, zalihe Kapitalnih proizvoda manje su za 1,6% i zalihe Intermedijarnih proizvoda manje su za 0,5%, a zalihe Trajnih proizvoda za široku potrošnju veće su za 1,9% i zalihe Netrajnih proizvoda za široku potrošnju veće su za 0,7%.
 
Ako usporedimo zalihe na kraju ožujka 2014. sa zalihama na kraju ožujka 2013. tada su zalihe Intermedijarnih proizvoda manje za 10,6%,  zalihe Energije manje su za 10,0%, zalihe Trajnih proizvoda za široku potrošnju manje su za 8,8% i zalihe Kapitalnih proizvoda manje su za 2,6%, dok su zalihe Netrajnih proizvoda za široku potrošnju veće za 8,2%.
 
Zalihe gotovih industrijskih proizvoda na kraju ožujka 2014. u usporedbi sa zalihama na kraju veljače 2014. u Rudarstvu i vađenju veće su za 5,4%, a u Prerađivačkoj industriji manje su za 1,9%.
 
Ako usporedimo zalihe gotovih industrijskih proizvoda na kraju ožujka 2014. sa zalihama na kraju ožujka 2013. tada su u Rudarstvu i vađenju veće za 11,1%, a u Prerađivačkoj industriji manje su za 2,2%.
 
Broj zaposlenih porastao 0,5 posto
 
Ukupan broj zaposlenih osoba u industriji u ožujku 2014. veći je za 0,5%, u usporedbi s veljačom 2014. a u usporedbi s ožujkom 2013. manji je za 2,6%.
 
U ožujku 2014. u usporedbi s veljačom 2014. broj zaposlenih osoba u proizvodnji Intermedijarnih proizvoda veći je za 0,9%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju veći je za 0,9%, u Kapitalnim proizvodima veći je za 0,4%, u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju veći je za 0,3% i u Energiji veći je za 0,2%.
 
Ako usporedimo broj zaposlenih osoba u ožujku 2014. s ožujkom 2013. tada je u proizvodnji Energije manji za 7,9%, u Kapitalnim proizvodima manji je za 5,0%, u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju manji je za 1,6% i u Intermedijarnim proizvodima manji je za 1,3%, a u Trajnim proizvodima za široku potrošnju veći je za 5,7%.
 
U ožujku 2014. u usporedbi s veljačom 2014. broj zaposlenih osoba u Rudarstvu i vađenju veći je za 0,1%, u Prerađivačkoj industriji veći je za 0,5% i u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji veći je za 0,4%.
 
Ako usporedimo broj zaposlenih osoba u ožujku 2014. s ožujkom 2013. tada je u Rudarstvu i vađenju manji za 6,8%, u Prerađivačkoj industriji manji je za 1,9% i u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji manji je za 9,1%.
 
Proizvodnost rada u prvom kvartalu porasla za 3,8% u odnosu na isto razdoblje lanij
 
Ukupna proizvodnost rada u industriji u razdoblju od siječnja do ožujka 2014. u usporedbi s istim razdobljem 2013. veća je za 3,8%.
 
Proizvodnost rada Intermedijarnih proizvoda u razdoblju od siječnja do ožujka 2014. u usporedbi s istim razdobljem 2013. veća je za 6,5%, u Energiji veća je za 6,4%, u Kapitalnim proizvodima veća je za 4,1% i u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju veća je za 3,6%, a u Trajnim proizvodima za široku potrošnju manja je za 2,0%.
 
U Rudarstvu i vađenju proizvodnost rada u razdoblju od siječnja do ožujka 2014. u usporedbi s istim razdobljem 2013. veća je za 3,5%, u Prerađivačkoj industriji veća je za 4,5% i u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji veća je za 12,6%.
 
 
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara