Vlada krši zakon, a isto traži i od Sabora! Digitelovog direktora guraju u Vijeće za elektroničke medije

Foto: Tomislav Kristo / Cropix

NA SJEDNICI održanoj 25. srpnja ove godine, vlada Zorana Milanovića imenovala je Roberta Tomljenovića za člana Vijeća za elektroničke medije. Njegovo imenovanje uskoro treba potvrditi Sabor, u kojem Kukuriku koalicija ima većinu.

Ovim imenovanjem Vlada RH prekršila je Zakon o elektroničkim medijima. Tomljenović je, naime, direktor Ring Multimedije, producentske kuće koju je osnovala agencija Digitel. Prema podacima iz sudskog registra, osobe ovlaštene za zastupanje Ring Multimedije su Tomljenović kao direktor i Aljoša Roksandić kao prokurist.

Međutim, članak 68., stavak 8. Zakona o elektroničkim medijima kaže: "Članovi Vijeća ne smiju biti vlasnici, dioničari ili imatelji udjela, članovi uprava, nadzornih odbora ili članovi upravnih vijeća i drugih odgovarajućih tijela upravljanja, direktori, ravnatelji ili drugi voditelji poslovanja pravnih osoba na koje se primjenjuju odredbe ovoga Zakona, a odnose se na audio i audiovizualne medijske usluge te mrežne operatore".

Uopće nije smio biti razmatran kao kandidat

Tomljenović je za člana Vijeća za elektroničke medije izabran na javnom natječaju. Kada se javio na natječaj, morao je priložiti pisanu izjavu u kojoj potvrđuje da nije u sukobu interesa s obzirom na citirani članak zakona, odnosno da nije vlasnik, dioničar, direktor, član uprave ili nadzornog odbora u pravnim osobama na koje se primjenjuju odredbe Zakona o elektroničkim medijima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ring Multimedia upravo je takva pravna osoba. Među djelatnostima ove firme su, naime, proizvodnja radijskih i televizijskih sadržaja, kao i izdavačka djelatnost. Tomljenović, dakle, na natječaju uopće nije smio biti razmatran kao kandidat već je njegova prijava morala biti odbačena kao nevažeća. Tomljenović se na natječaj mogao javiti, i na njemu biti razmatran kao valjan kandidat, tek nakon raskida svih veza s Digitelom i Ring Multimedijom.

Ministarstvo kulture: Sve je čisto

Objašnjenje smo tražili od nadležnog Ministarstva kulture. Pitali smo ih kako je Tomljenović mogao biti predložen za člana Vijeća za elektroničke medije s obzirom na citirani članak zakona. U pismenom upitu postavili smo i pitanje je li tko provjeravao navode iz Tomljenovićeve prijave i kako je, kao direktor u Ring Multimediji, Tomljenović uopće mogao biti razmatran za člana Vijeća za elektroničke medije.

Odredbe Zakona o elektroničkim medijima, tvrde iz ministarstva, ne znače da se na natječaj ne mogu javiti direktori u firmama na koje se taj zakon odnosi. Dodaju da izabrani kandidati sve odnose koji bi bili sukob interesa moraju razriješiti do stupanja na dužnost.

"Za očekivati je da će se na natječaje, u ovom slučaju na području elektroničkih medija, javljati osobe koje imaju karijeru u tom području, jer bi se u protivnome mogle javljati samo osobe koje nemaju znanja i iskustva s predmetnog područja. Bitno je da član Vijeća razriješi odnose zbog kojih bi mogao doći u sukob interesa, prije stupanja na dužnost", poručuju iz ministarstva.

Međutim, na pitanja je li Tomljenović prilikom javljanja na natječaj potpisao izjavu u kojoj garantira da nije direktor firme na koju se odnose odredbe Zakona o elektroničkim medijima, tko je provjeravao navode iz njegove prijave i kako je s obzirom na netočne navode u prijavi mogao biti razmatran kao kandidat, odgovor nismo dobili.  

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara