Zaposlenici 20 najvećih hrvatskih gradova građane koštaju 2,75 milijardi kuna godišnje

Zaposlenici 20 najvećih hrvatskih gradova građane koštaju 2,75 milijardi kuna godišnje

Foto: Index

ČAK 2,75 milijardi kuna godišnje iz proračuna 20 najvećih hrvatskih gradova, gledano prema broju stanovnika, odlazi na plaće gradskih dužnosnika, službenika i drugih zaposlenika. Osim zaposlenika gradskih upravnih tijela, tu su ubrojeni i zaposlenici gradskih tvrtki i ustanova, koje se također plaća iz gradskih proračuna. Samo u Gradskim upravama 20 najvećih hrvatskih gradova zaposleno je više od 5.900 ljudi, za čije se plaće godišnje izdvaja više od 870 milijuna kuna!

> Evo koliko zarađuju gradonačelnici 20 najvećih hrvatskih gradova

> Od novih Passata do Chryslera: Ove ste aute kupili gradonačelnicima 20 najvećih hrvatskih gradova

1. ZAGREB: Za 2.981 zaposlenika Gradske uprave pola milijarde kuna godišnje, za sve zaposlenike koje plaća Grad čak 1,5 milijardi kuna

Gradska uprava Grada Zagreba trenutno broji 2.981 zaposlenika za čije se plaće godišnje izdvaja gotovo pola milijarde kuna, točnije oko 480 milijuna kuna. Kad im se pribroje i ostali zaposlenici Grada Zagreba, godišnje to građane stoji oko milijardu i pol kuna - godišnji rashodi za zaposlene prema proračunu Grada Zagreba za 2014. godinu iznose vrtoglavih 1.469.265.937 kuna.

"Na dan 14. svibnja 2014. u gradskim upravnim tijelima grada Zagreba zaposlen je bio 2.981 službenik i namještenik (2.792 službenika/namještenika na neodređeno i 189 službenika na određeno vrijeme). Ukupno isplaćena bruto masa sredstava za plaće za zaposlene u Gradskoj upravi za travanj 2014. iznosila je 39.292.238,96 kn. Prosječna neto plaća zaposlenih u Gradskoj upravi iznosi 7.618,72 kn. Najnižu bruto plaću u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba čini umnožak koeficijenta složenosti poslova - 1,00 i osnovice za izračun plaće 4.602,00 kuna uvećan za 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža i stalni dodatak koji se dodaje predmetnom umnošku, dok najvišu bruto plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova - 6,00 i osnovice za izračun plaće 4.602,00 kuna uvećan za 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža i stalni dodatak koji se dodaje predmetnom umnošku. Neto plaća gradonačelnika iznosi 17.448,59 kuna", stoji u odgovoru Grada Zagreba na Indexov upit.

2. SPLIT: Za 465 zaposlenika Gradske uprave 62 milijuna kuna godišnje, za sve zaposlenike koje plaća Grad 209 milijuna kuna

Splitska Gradska uprava trenutno broji 465 zaposlenika za čije se plaće godišnje izdvaja oko 61,8 milijuna kuna, dok se za sve zaposlenike Grada Splita, prema podacima iz proračuna za 2014. godinu, godišnje izdvaja 209.175.570 kuna.

"U Gradskoj upravi zaposlena su 462 službenika i troje dužnosnika. Ukupna masa plaća u Gradskoj upravi sa svim dodacima, porezima i doprinosima je za travanj iznosila 5.152.519,84 kuna. Najniža neto plaća iznosi 3.555,34 kune, najviša plaća je gradonačelnikova, a prosječna (uvažavajući kvalifikacijsku strukturu) iznosi 5.177,00 kuna. Neto plaća gradonačelnika (sa radnim stažom) iznosi 17.649,22 kune", navode iz Grada Splita.

3. RIJEKA: Za 459 zaposlenika Gradske uprave 60 milijuna kuna godišnje, za sve zaposlenike koje plaća Grad 188 milijuna kuna

Gradska uprava Rijeke trenutno ima 459 zaposlenika za čije se plaće godišnje izdvaja oko 60 milijuna kuna, dok se za sve zaposlenike koje se plaća iz gradskog budžeta, prema podacima iz proračuna za 2014. godinu, godišnje izdvaja 188.051.820 kuna.

"U gradskoj upravi na dan 13.05.2014. godine ukupno je bilo zaposleno 459 djelatnika (od čega 441 na neodređeno vrijeme, 17 na određeno vrijeme te 1 vježbenik na određeno vrijeme). Od toga 258 zaposlenika ima visoku stručnu spremu, 55 ih ima višu stručnu spremu, 14 zaposlenika su magistri znanosti, jedan zaposlenik je doktor znanosti,127 zaposlenika ima srednju stručnu spremu, a četiri zaposlenika imaju nižu stručnu spremu. Ukupna godišnja neto plaća zaposlenih u Gradu Rijeci u 2013. godine je bila 37.351.061,73 kn, a ukupno je za plaće izdvojeno (bruto iznos, sa svim doprinosima) 60 milijuna kuna. Najniža plaća za mjesec travanj 2014. godine je iznosila 4.052,34 kn neto. Neto prosječna plaća za Grad Rijeku u travnju 2014. godine na bazi sati rada je iznosila 7.055,23 kn. Najviša plaća za mjesec travanj 2014. je plaća gradonačelnika - 15.399,72 kn", navode iz Grada Rijeke.

4. OSIJEK: Za 236 zaposlenika Gradske uprave 33 milijuna kuna godišnje, za sve zaposlenike koje plaća Grad 92 milijuna kuna

Osječka Gradska uprava trenutno broji 236 zaposlenika za čije se plaće godišnje izdvaja oko 32,9 milijuna kuna, dok se za sve zaposlenike koje se plaća iz gradskog budžeta, prema podacima iz proračuna za 2014. godinu, godišnje izdvaja 92.288.612 kuna.

"U Gradskoj upravi Grada Osijeka ukupno je 236 zaposlenih. U odnosu na zatečenih 245 zaposlenih, u dosadašnjem mandatu gradonačelnika Ivana Vrkića, smanjen je ukupni broj zaposlenih za 9 osoba. Plan za plaće i doprinose naših zaposlenika u 2014. godini je 32.915.455,00 kn. Najniža plaća - spremačica (11 godina staža, osobna olakšica 1,5): 3.522,09 kn. Najviša plaća - gradonačelnik: (35 godina staža, osobna olakšica 1,0): 16.678,06 kn. Prosječna neto plaća u 2013. godini: 6.375,21 kn", odgovorili su iz Grada Osijeka na Indexov upit.

5. ZADAR: Za 178 zaposlenika Gradske uprave 24 milijuna kuna godišnje, za sve zaposlenike koje plaća Grad 78 milijuna kuna

Gradska uprava Zadra trenutno ima 178 zaposlenika za čije se plaće godišnje izdvaja oko 24,3 milijuna kuna, dok se za sve zaposlenike koje se plaća iz gradskog budžeta, prema podacima iz proračuna za 2014. godinu, godišnje izdvaja 78.317.881 kuna.

"Trenutno je 178 zaposlenih u Gradskoj upravi. Izdvajanja za plaće su 24.261.800,00 kn (brutto) za 2014. godinu. Gradonačelnik ima koeficijent plaće 6,420 umnožen s osnovicom od 3.755,31 kn (15.478 kn neto plaća)", navode iz Grada Zadra.

6. VELIKA GORICA: Za 148 zaposlenika Gradske uprave 16 milijuna kuna godišnje, za sve zaposlenike koje plaća Grad 81 milijun kuna

Gradska uprava Velike Gorice trenutno broji 148 zaposlenika za čije se plaće godišnje izdvaja oko 15,8 milijuna kuna, dok se za sve zaposlenike koje se plaća iz gradskog budžeta, prema podacima iz proračuna za 2014. godinu, godišnje izdvaja 80.802.000 kuna.

"Na dan 15. svibnja u Gradu Velika Gorica zaposleno je bilo 148 službenika i namještenika (i to: 2 dužnosnika, 2 službenika u službi na određeno vrijeme, 7 vježbenika i 121 službenik na neodređeno vrijeme i 16 namještenika na neodređeno vrijeme). Ukupno se za plaće zaposlenih u Gradskoj upravi izdvaja 15,8 milijuna kuna. Minimalna plaća iznosi 3.480,00 kuna, prosječna 6.886,00 kuna, a maksimalna 10.600,00 kuna", naveli su iz Grada Velike Gorice, dok su o plaći gradonačelnika, koja prema njegovoj imovinskoj kartici ispunjenoj prošle godine iznosi 16.535,84 kune mjesečno neto, kazali: "Plaću gradonačelnika čini umnožak koeficijenta 8,40 i osnovice za obračun plaće 3.210,00 kuna, uvećano za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%".

7. SLAVONSKI BROD: Za 90 zaposlenika Gradske uprave 9,6 milijuna kuna godišnje, za sve zaposlenike koje plaća Grad 40 milijuna kuna

Gradska uprava Slavonskog Broda trenutno ima 90 zaposlenika za čije se plaće godišnje izdvaja oko 9,6 milijuna kuna, dok se za sve zaposlenike koje se plaća iz gradskog budžeta, prema podacima iz proračuna za 2014. godinu, godišnje izdvaja 40.264.777 kuna.

"U Gradskoj upravi je ukupno 90 zaposlenika (3 dužnosnika, 82 stalno zaposlena i 5 na određeno vrijeme). Mjesečno se za bruto plaće izdvaja 802.391,82 kn. Minimalna bruto plaća iznosi 4.594,15 kn. Prosječna bruto plaća iznosi 8.915,46 kn. Maksimalna bruto plaća iznosi 23.062,31 kn (gradonačelnik)", stoji u odgovoru Grada Slavonskog Broda.

8. PULA: Za 186 zaposlenika Gradske uprave 28 milijuna kuna godišnje, za sve zaposlenike koje plaća Grad 86 milijuna kuna

Gradska uprava Pule trenutno broji 186 zaposlenika za čije se plaće godišnje izdvaja oko 28,3 milijuna kuna, dok se za sve zaposlenike koje se plaća iz gradskog budžeta, prema podacima iz proračuna za 2014. godinu, godišnje izdvaja 85.759.760 kuna.

"U ovom trenutku Grad Pula ima 186 zaposlenih. Minimalna plaća iznosi 3.720,58 kn, maksimalna 16.042,50 kn (gradonačelnik), a prosječna (na bazi sati rada bez primanja na teret HZZO-a) 7.120,49 kn", naveli su iz Grada Pule te istaknuli: "Još 2008. godine gradonačelnik i njegovi zamjenici su se i prije donošenja Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, odrekli dijela plaće u visini od 10% u korist Proračuna Grada Pule. Zahvaljujući svim na vrijeme poduzetim mjerama za svladavanje perioda krize, Grad Pula je danas u samom vrhu po pitanju otvorenosti i transparentnosti rada, a prema podacima Ministarstva financija jedna smo i od najštedljivijih gradskih uprava u Hrvatskoj pa tako primjerice, izdvajanja za plaće svih zaposlenika iznose manje od 11% ukupnih proračunskih sredstava (prema metodologiji izračuna sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi). U ukupnim rashodima i izdacima, rashodi za zaposlene u gradskoj upravi čine 8 posto proračunskih sredstava".

9. KARLOVAC: Za 137 zaposlenika Gradske uprave 16 milijuna kuna godišnje, za sve zaposlenike koje plaća Grad 54 milijuna kuna

Karlovačka Gradska uprava trenutno ima 137 zaposlenika za čije se plaće godišnje izdvaja oko 15,9 milijuna kuna, dok se za sve zaposlenike koje se plaća iz gradskog budžeta, prema podacima iz proračuna za 2014. godinu, godišnje izdvaja 54.043.238 kuna.

"Grad Karlovac ima 3 dužnosnika, 134 službenika i namještenika. Najniža plaća u Gradskoj upravi iznosi 3.107,50 kn neto, a prosječna plaća iznosi 6.894,68 kn. Najviša plaća je plaća gradonačelnika. Plaća gradonačelnika Grada Karlovca iznosi 12.873,78 kn neto. Gradonačelnik Damir Jelić si je od 1. srpnja 2010. godine smanjio plaću, koja je od tada 35 posto niža od moguće plaće propisane za gradonačelnike gradova veličine Karlovca i među nižima je u Hrvatskoj kada se uspoređuju gradovi veličine Karlovca. Isto tako, zamjenici gradonačelnika su smanjili plaće i imaju 35 posto nižu plaću od najviše moguće zakonom propisane.

Prosječna plaća odraz je kvalifikacijske strukture djelatnika gradske Uprave u kojoj ima velik broj zaposlenika visoke i više stručne spreme te djelatnika sa stručnom spremom magistra i doktora znanosti. Plaće u Gradskoj upravi smanjene su na početku krize i to od 1. listopada 2009. godine 5 posto, a zatim 1. siječnja 2010. godine još 1 posto, tako da ukupno smanjenje iznosi 6 posto. S obzirom da su ukupni troškovi plaća za zaposlene u Gradskoj upravi u 2013. godini iznosili 15.914.000,00 kuna na godišnjoj razini, ušteda iznosi 954.840,00 kuna, odnosno za 4 godine (od 1.1.2010. g. do kraja 2013. g.) iznosi ukupno 3.819.360,00 kuna", navode iz Grada Karlovca.

10. SISAK: Za 118 zaposlenika Gradske uprave 20,5 milijuna kuna godišnje, za sve zaposlenike koje plaća Grad 53 milijuna kuna

Gradska uprava Siska trenutno broji 118 zaposlenika za čije se plaće godišnje izdvaja oko 20,5 milijuna kuna, dok se za sve zaposlenike koje se plaća iz gradskog budžeta, prema podacima iz proračuna za 2014. godinu, godišnje izdvaja 52.780.198 kuna.

"Ukupni broj zaposlenih u gradskoj upravi je smanjen u proteklih nekoliko mjeseci. Na dan 11. lipnja 2013. godine bilo je zaposleno 127 službenika i namještenika. Trenutno je na dan 15. svibnja 2014. u gradskoj upravi zaposleno 110 službenika i namještenika, a 8 ljudi radi na određeno vrijeme i angažirani su privremeno na poslovima legalizacije zbog privremenog povećanja opsega poslova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gradonačelnica Grada Siska Kristina Ikić Baniček ima trenutno neto plaću u iznosu HRK 15.669,99. Minimalna neto plaća je HRK 2.954,86, a maksimalnu plaću ima gradonačelnica (ranije navedena). U veljači 2014. godine su plaće svim djelatnicima, gradonačelnici i njezinim zamjenicima smanjene za 10 posto što je napravilo mjesečnu uštedu (u travnju 2014. godine u odnosu na siječanj 2014. godine) samo u gradskoj upravi u iznosu od HRK 189.879,70. Ako tome pridodamo i djelatnike u ustanovama, kojima Grad također osigurava plaću, a kojima su isto tako snižene plaće, mjesečna razlika siječnja i travnja se penje na HRK 370.055,88", navode iz Grada Siska.

Uzme li se u obzir njihov navod o mjesečnoj uštedi od 190 tisuća kuna nakon što su svim zaposlenicima Gradske uprave smanjene plaće za 10 posto, to bi značilo da se trenutno za plaće u Gradskoj upravi izdvaja oko 1,71 milijuna kuna mjesečno, odnosno 20,5 milijuna kuna godišnje.11. VARAŽDIN: Za 103 zaposlenika Gradske uprave 13,2 milijuna kuna godišnje, za sve zaposlenike koje plaća Grad 51 milijun kuna


U varaždinskoj Gradskoj upravi trenutno ima 103 zaposlenika za čije se plaće godišnje izdvaja oko 13,2 milijuna kuna, dok se za sve zaposlenike koje se plaća iz gradskog budžeta, prema podacima iz proračuna za 2014. godinu, godišnje izdvaja 51.266.300 kuna.

"Grad Varaždin ima 103 zaposlenika. Minimalna plaća iznosi bruto 5.440,91 kn, prosječna plaća iznosi bruto 10.793,87 kn, a maksimalna plaća iznosi bruto 27.587,74 kn (gradonačelnik). Ukupno je za bruto plaće zaposlenih u Gradu Varaždinu u 2013. godini izdvojeno 13.248.618,67 kn", navode iz Grada Varaždina.

12. ŠIBENIK: Za 100 zaposlenika Gradske uprave 13,2 milijuna kuna godišnje, za sve zaposlenike koje plaća Grad 48 milijuna kuna

U šibenskoj Gradskoj upravi trenutno ima 100 zaposlenika za čije se plaće godišnje izdvaja oko 13,2 milijuna kuna, dok se za sve zaposlenike koje se plaća iz gradskog budžeta, prema podacima iz proračuna za 2014. godinu, godišnje izdvaja 48.402.000 kuna.

"Grad Šibenik ima ukupno 100 zaposlenih. Mjesečno se izdvaja bruto 1,1 milijuna kuna. Minimalnu plaću imaju spremačice od cca. bruto 4.000,00 kn. Maksimalnu plaću ima gradonačelnik. Koeficijent gradonačelnikove bruto plaće je 6,70, odnosno ima plaću od 26.768,00 kuna bruto", navode iz Grada Šibenika.

13. DUBROVNIK: Za 224 zaposlenika Gradske uprave 30 milijuna kuna godišnje, za sve zaposlenike koje plaća Grad 102 milijuna kuna

Gradska uprava Dubrovnika trenutno broji 224 zaposlenika za čije se plaće godišnje izdvaja oko 30,2 milijuna kuna, dok se za sve zaposlenike koje se plaća iz gradskog budžeta, prema podacima iz proračuna za 2014. godinu, godišnje izdvaja 101.624.540 kuna.

"Na dan 15. svibnja 2014. ukupan broj zaposlenih službenika i namještenika, na određeno i neodređeno vrijeme, iznosio je 224, od čega 12 na određeno vrijeme na poslovima vezanim uz legalizaciju bespravno izgrađenih objekata. Ukupna izdvajanja za plaće i doprinose u gradskoj upravi u 2014. godini iznose 30.255.000 kuna. Najviša isplaćena plaća za službenika u gradskoj upravi za travanj 2014. je 14.236,97 kuna, a najniža isplaćena plaća je 3.943,73 kune. Prosječna isplaćena plaća za travanj 2014. iznosi 7.193,47 kuna. Gradonačelnikova plaća iznosi 21.372,95 kuna", stoji u odgovoru Grada Dubrovnika.

14. BJELOVAR: Za 84 zaposlenika Gradske uprave 11,7 milijuna kuna godišnje, za sve zaposlenike koje plaća Grad 33 milijuna kuna

Bjelovarska Gradska uprava trenutno ima 84 zaposlenika za čije se plaće godišnje izdvaja oko 11,7 milijuna kuna, dok se za sve zaposlenike koje se plaća iz gradskog budžeta, prema podacima iz proračuna za 2014. godinu, godišnje izdvaja 33.222.779 kuna.

"U Gradskoj upravi Grada Bjelovara zaposlen je 81 službenik i namještenik (78 na neodređeno vrijeme, 3 na određeno) i 3 dužnosnika na određeno vrijeme. Za plaće zaposlenih izdvaja se 11.655.996,72 kn, što je 60,15 posto od dozvoljenog iznosa prema Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Najniža plaća isplaćena za travanj 2014. godine iznosi bruto 3.715,34 kune, odnosno neto 2.972,27 kuna. Najviša plaća isplaćena za travanj 2014. godine isplaćena je gradonačelniku u bruto iznosu od 28.160,13 kuna, odnosno u neto iznosu od 15.219,83 kune. Prosječna bruto plaća za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Bjelovara za travanj 2014. iznosi za službenike i namještenike 9.706,50 kuna, za dužnosnike 23.910,22. Prosječna neto plaća u Gradskoj upravi Grada Bjelovara za travanj 2014. iznosi za službenike i namještenike 6.781,46 kuna, a za dužnosnike 13.605,90 kuna", navode iz Grada Bjelovara.

15. KAŠTELA: Za 89 zaposlenika Gradske uprave 15,5 milijuna kuna godišnje, za sve zaposlenike koje plaća Grad 35 milijuna kuna

Gradska uprava Kaštela trenutno broji 89 zaposlenika za čije se plaće godišnje izdvaja oko 15,5 milijuna kuna, dok se za sve zaposlenike koje se plaća iz gradskog budžeta, prema podacima iz proračuna za 2014. godinu, godišnje izdvaja 35.069.100 kuna.

"Grad Kaštela ima 89 zaposlenika. U 2013. godini iz gradskog proračuna za plaće Gradske uprave izdvojeno je 15.500.000 kuna. Minimalna plaća u Gradskoj upravi je 3.000,00 kn, a maksimalna 8.500,00 kn. Mjesečna primanja gradonačelnika Grada Kaštela u Gradskoj upravi su 11.000,00 kuna", kažu u Gradu Kaštela.

16. SAMOBOR: Za 68 zaposlenika Gradske uprave 8,3 milijuna kuna godišnje, za sve zaposlenike koje plaća Grad 39 milijuna kuna

U samoborskoj Gradskoj upravi trenutno radi 68 zaposlenika za čije se plaće godišnje izdvaja oko 8,3 milijuna kuna, dok se za sve zaposlenike koje se plaća iz gradskog budžeta, prema podacima iz proračuna za 2014. godinu, godišnje izdvaja 39.413.683 kuna.

"S današnjim danom (14. svibnja) u Gradskoj upravi Samobora zaposlena su 3 dužnosnika, 63 službenika i 2 namještenika. Iznos plaće zaposlenih u upravnim tijelima Grada Samobora čini umnožak osnovice u iznosu od 3.315,00 kn utvrđen Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2014. godinu i koeficijenta utvrđenih Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima i to prema nazivima radnih mjesta, kategorijama, potkategorijama i klasifikacijskim rangovima pojedinih radnih mjesta uvećan za 0,5% za svaku godinu ukupnog radnog staža zaposlenika. Za bruto plaće zaposlenih u Gradu Samoboru za 2013. godinu utrošeno je 8.299.257,58 kn. Prosječna bruto plaća po zaposleniku za 2013. godinu iznosila je 10.640,07 kn. Najviša isplaćena bruto plaća za 2013. godinu iznosila je 25.419,42 kn dok je najniža isplaćena bruto plaća u istoj godini iznosila 7.495,22 kn. Plaća gradonačelnika iznosi 14.500,00 kn neto", navode iz Grada Samobora.

17. VINKOVCI: Za 88 zaposlenika Gradske uprave 10,8 milijuna kuna godišnje, za sve zaposlenike koje plaća Grad 25 milijuna kuna

Gradska uprava Vinkovaca trenutno broji 88 zaposlenika za čije se plaće godišnje izdvaja oko 10,8 milijuna kuna, dok se za sve zaposlenike koje se plaća iz gradskog budžeta, prema podacima iz proračuna za 2014. godinu, godišnje izdvaja 24.842.212 kuna.

"U gradskoj upravi je zaposleno 88 radnika. Najviša neto plaća je 16.151,12 kn (gradonačelnik), najniža neto plaća 3.837,93 kn, prosječna neto plaća 6.507,20 kn. Ukupna izdvajanja za plaće zaposlenih u 2013. godini su bila 10.824.876 kn", kažu iz Grada Vinkovci.

18. KOPRIVNICA: Za 50 zaposlenika Gradske uprave 5,6 milijuna kuna godišnje, za sve zaposlenike koje plaća Grad 30 milijuna kuna

U Gradskoj upravi Koprivnice trenutno radi 50 zaposlenika za čije se plaće godišnje izdvaja oko 5,6 milijuna kuna, dok se za sve zaposlenike koje se plaća iz gradskog budžeta, prema podacima iz proračuna za 2014. godinu, godišnje izdvaja 29.851.444 kune.

"Trenutno ima 50 zaposlenih: gradonačelnica i zamjenik + 44 stalno zaposlenih + 4 privremeno (legalizacija). Najmanja bruto plaća je 5.104,00 kn, najveća bruto je 17.963,00 kn, a prosječna bruto je 9.726,18 kn. Ukupno mjesečno izdvajanje za plaće zaposlenika je bruto 437.678,10 kn + gradonačelnica i zamjenik bruto 30.153,94 kn. Gradonačelnica ima bruto plaću 12.032,02 kn (50% kojih joj isplaćuje Grad, ostatak Sabor)", navode u Gradu Koprivnici.

19. ĐAKOVO: Za 37 zaposlenika Gradske uprave 3,5 milijuna kuna godišnje, za sve zaposlenike koje plaća Grad 9 milijuna kuna

Gradska uprava Đakova trenutno broji 37 zaposlenika za čije se plaće godišnje izdvaja oko 3,5 milijuna kuna, dok se za sve zaposlenike koje se plaća iz gradskog budžeta, prema podacima iz proračuna za 2014. godinu, godišnje izdvaja 9.288.200 kuna.

"U gradskoj upravi ima 37 zaposlenih. Za plaće zaposlenih se izdvaja 294.479,24 kn mjesečno. Minimalna bruto plaća iznosi 3.413,26 kn, maksimalna bruto plaća iznosi 12.077,15 kn, a prosječna bruto plaća: 6.902,77 kn. Gradonačelnička plaća iznosi 14.557,15 kn neto", kažu iz Grada Đakova.

20. VUKOVAR: Za 61 zaposlenika Gradske uprave 9,6 milijuna kuna godišnje, za sve zaposlenike koje plaća Grad 27 milijuna kuna

Gradska uprava Vukovara, koji je u nedjelju HDZ-ovog kandidata Ivana Penavu izabrao za novog gradonačelnika, trenutno broji 61 zaposlenika za čije se plaće godišnje izdvaja oko 9,6 milijuna kuna, dok se za sve zaposlenike koje se plaća iz gradskog budžeta, prema podacima iz proračuna za 2013. godinu jer ovogodišnji još nije donesen, godišnje izdvaja 27.250.083 kuna.

"Grad na današnji dan (19. svibnja) ima zaposleno 60 službenika i jednog zamjenika gradonačelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine. Za plaće zaposlenih izdvaja se mjesečno 801.621,21 kuna, minimalna plaća iznosi 3.279,12 kuna, prosječna 5.246,59 kuna, a maksimalna 13.116,48 kuna. Plaća gradonačelnika Grada Vukovara određena je Odlukom o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 8/10 i 1/12), Odlukom je određena osnovica za obračun plaće u visini osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika (od 1. travnja 2014. ona iznosi 4.221,762 kuna bruto) uz koeficijent 5,60, ako je gradonačelnik ujedno i zastupnik u Hrvatskom saboru koeficijent se smanjuje na 20 posto", navode iz Grada Vukovara.

Novi gradonačelnik Vukovara trebao bi, prema gornjoj odluci i zakonskoj odredbi kako plaću župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20 posto, primati neto plaću od oko 15,7 tisuća kuna (25,4 tisuće kuna bruto).

Dosadašnji vukovarski gradonačelnik Željko Sabo u posljednjoj predanoj imovinskoj kartici iz kolovoza prošle godine naveo je kako kao gradonačelnik prima mjesečnu neto plaću od 4.565,95 (5.831,06 bruto), dok u Saboru "volontira" za 15.000 kuna mjesečno neto. Točnije, mjesečno je zarađivao oko 19,6 tisuća kuna neto.

 

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara