Kosovu "međunarodno nadzirana državnost"

Kosovu "međunarodno nadzirana državnost"

PLAN specijalnog izaslanika UN-a za Kosovo Marttija Ahtisaarija, koji će se početkom travnja naći pred čelnicima međunarodne zajednice, znači praktično neovisnost Kosova, a prema planu, red u bivšoj srpskoj autonomnoj pokrajini, održavalo bi 2.5 tisuće pripadnika "multinacionalnih Snaga sigurnosti Kosova".

"Cjeloviti prijedlog za rješenje Kosova", kako prenosi B92, navodi da će "Kosovo biti multinacionalno društvo, upravljati će sobom na demokratski način uz puno poštivanje vladavine zakona, uz najviši stupanj međunarodno priznatih prava čovjeka i temeljnih sloboda i zalagati će se za miran i napredan život svih svojih stanovnika".

Osim ove hrpe fraza koje s obzirom na trenutno stanje na terenu predstavljaju mrtvo slovo na papiru, plan ističe nužnost zaštite vjerskog i kulturnog naslijeđa i osiguranje "nesputanog i neometanog postojanja i djelovanja Srpske pravoslavne crkve".

Ustav u roku od 120 dana

Skupština Kosova, u suradnji sa Međunarodnim civilnim predstavnikom treba u prijelaznom razdoblju od 120 dana nakon potpisivanja sporazuma o rješenju statusa Kosova donijeti Ustav koji će uključivati i ostale bitne odredbe.

Naravno da plan predviđa i pravo na povratak svih izbjeglih i raseljenih osoba, a posebno je indikativna odredba koja svjedoči o jalovosti međunarodne zajednice i njenih planova, uredbi i odredbi, po kojoj osobe "imaju pravo tražiti" vraćanje pokretne i nepokretne imovine koja im je oduzeta.

UN odlazi na kraju prijelaznog perioda

Misija UN-a na Kosovu, prema Ahtisaarijevom planu završava na kraju prijelaznog perioda, kada sva njena zakonodavna i izvršna vlast u cijelosti prelazi na vlast Kosova, a plan nalaže da se devet mjeseci od stupanja sporazuma na snagu održe parlamentarni i lokalni izbori.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vrhovna vlast u rukama Međunarodnog predstavnika

Međunarodna Grupa za upravljanje će prema planu postaviti Međunarodnog civilnog predstavnika koji će "imati najvišu vlast u nadgledanju sprovođenja sporazuma", a njegov mandat će trajati dok Međunarodna Grupa ne utvrdi "da je Kosovo prmjenilo odredbe rješenja".

Civilni predstavnik međunarodne zajednice će biti ovlašten poništavati odluke i zakone vlasti Kosova, uvoditi sankcije i smjenjivati dužnosnike "za čije se aktivnosti utvrdi da nisu u skladu slovom i duhom rješenja", navodi B92 vijest Associated Pressa.

Evropska misija za sigurnost i politiku obrane "nadgledati će i savjetovati u svim oblastima povezanima sa vladavinom prava" i pomagati će Kosovu u razvijanju "efikasnih, fer i reprezentativnih policijskih, pravosudnih, carinskih i kaznenih ustanova".

Misija će imati ovlaštenja i da "osigura održavanje i jačanje vladavine prava, javnog reda i sigurnosti".

Plan predviđa ustroj "novih profesionalnih i multinacionalnih Snaga sigurnosti Kosova" sa najviše 2.500 aktivnih i 800 rezervnih pripadnika. Postojeći "Kosovski zaštitni korpus" biti će raspušten u roku od godinu dana po završetku prijelaznog perioda.

Foto: AFP

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara