Objavljen novi natječaj za glavnog ravnatelja HRT-a

NAKON nedavnog neuspjela odabira novog nasljednika Mirka Galića, Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije (HRT) objavilo je danas javni natječaj za izbor glavnog ravnatelja HRT-a.

Glavni ravnatelj HRT-a odgovoran je za zakonitost i poslovanje HRT-a. On će, za svog zamjenika, naizmjenice imenovati jednog od ravnatelja organizacijskih jedinica iz sastava HRT-a s mandatom od jedne godine.

Za Glavnog ravnatelja HRT-a može biti imenovana osoba koja je hrvatski državljanin, ima visoku stručnu spremu, znanje jednoga svjetskog jezika i ima najmanje pet godina radnog iskustva te ispunjava i druge uvjete propisane Statutom HRT-a. Glavnog ravnatelja HRT-a po provedenom javnom natječaju imenuje Vijeće HRT-a, dvotrećinskom većinom, na četiri godine.

Glavni ravnatelj HRT-a rukovodi HRT-om, predstavlja i zastupa HRT sukladno Statutu HRT-a, na temelju provedenoga javnog natječaja predlaže Vijeću HRT-a kandidate za imenovanje ravnatelja organizacijske jedinice iz sastava HRT-a, inicira postupak razrješenja ravnatelja organizacijske jedinice iz sastava HRT-a u slučajevima predviđenim Zakonom o HRT-u, a obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom HRT-a.

Kandidat je u prijavi dužan priložiti domovnicu i potvrdu o prebivalištu, diplomu, presliku radne knjižice, diplomu Filozofskog fakulteta - studij jezika ili odgovarajuću svjedodžbu škole stranih jezika, pisanu izjavu da nije državni i stranački dužnosnik i da nema kazneni imunitet te potvrdu da se protiv njega ne vodi kazneni postupak. Uz to, potrebno je priložiti životopis, program rada i razvoja HRT-a za mandatno razdoblje, s razradom po godinama, koji sadržava i poslovnu i razvojnu koncepciju HRT-a.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku 14 dana od dana objave na adresu Vijeća HRT-a 10 000 Zagreb, Prisavlje 3, s naznakom Natječaj za glavnog ravnatelja HRT-a. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Podsjećamo, Vanja Sutlić, donedavni pomoćnik glavnog ravnatelja HRT-a, 29. ožujka na prijedlog ravnateljstva HRT-a izabran je za vršitelja dužnosti ravnatelja. Na dužnost je stupio 1. travnja i na njoj može ostati najdulje šest mjeseci ili do izbora novog ravnatelja nacionalne radiotelevizije.

Foto:H.P.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara