SIS-ovac Jakić tvrdi kako Sektor 1 nije ni postojao

NA DANAŠNJEM ročištu u postupku protiv generala Rahima Ademija i Mirka Norca svjedočio je satnik SIS-a Luka Jakić, pomoćnik zapovjednika zbornog područja Gospić zadužen za sigurnost. U njegovoj je nadležnosti bilo osiguranje postrojbi na zbornom području, skladišta municija i goriva.

Jakić je prvo pričao o operaciji Medački džep koja je započela 5. rujna 1993. godine po usmenoj zapovijedi generala Bobetka, dok je u pismenoj zapovijedi bio potpisan general Ademi.

"Cilj operacije je bio da se odmakne neprijateljsko topništvo da ne može više djelovati po Gospiću koji je dvije godine trpio granatiranja i bio paraliziran grad", rekao je Jakić.

"Sektor 1 nikada nije zaživio"

Sektor 1 je, prema riječima svjedoka, trebao biti formiran da u svoj sastav primi dio postrojbi koje bi sudjelovale u akciji, dok bi drugi dio bio u sklopu Sektora 2. Operacijom je, po onome što je rekao general Bobetko, trebao zapovijedati general Ademi, a u Sektor 1 bi ušla i specijalna policija.

"Sektor 1 nikad nije zaživio jer Sačić nije htio biti u Sektoru budući da je specijalna policija imala svoje nadležne u Ministarstvu obrane i nije želio biti u sustavu zbornog područja", izjavio je Jakić.

U Operativni centar u zbornom području su dolazila sva izvješća, a general Ademi je koordinirao akcijama na terenu i izdavao zapovijedi. Što se vojne policije tiče, njome je zapovijedao Mate Laušić, a vojska ju je mogla koristiti za osiguravanje objekata i djelovanju u vezi prijava o nezakonitim postupanjima, no njih, prema Jakićevom svjedočenju, nije bilo.

"U Medačkom džepu nije bilo civila"

"Civila nije ni bilo na području Medačkog džepa. Svi su imali odore i po potrebi se presvlačili u civile. Za postojanje zarobljenika ne znam. Ne sjećam se da je bio ijedan zarobljenik", siguran je Jakić.

Zapovijed za povlačenje je došla iz Operativnog centra Zbornog područja Gospić, a potpisao ju je general Ademi.

Na pitanje odvjetnika optužbe o civilima na području vojne akcije, Jakić je izjavio kako su imali kanale kojima su bili informirani kako na području Medačkog džepa nema civila.

"Imali smo informacije da su ljudi bili u odorama JNA, svi su bili uniformirani, a pouzdano smo znali kako su naoružani", istaknuo je svjedok.

Uloga admirala Domazeta u vojnoj operaciji

Sudac Mrčela je svjedoka pitao i o boravku admirala Domazeta u Gospiću tijekom akcije Medački džep.

"Domazet je bio u Gospiću i za vrijeme operacije. Nakon što je Bobetko otišao u Zagreb, Domazet je ostao i znao je svraćati u Operativni centar gdje se kod Ademija raspitivao za tijek operacije i ima li kakvih problema. Ne sjećam se da je Domazet još nešto pričao", rekao je Jakić.

Nakon toga, sudac je Jakiću predočio stranice dnevnika Operativnog centra Gospić u kojima su ispisane naredbe za odgovor na srpska granatiranja i izvješća o stanju na terenu koja je potpisao admiral Domazet.

"Osobno nisam vidio ni čuo da je Domazet davao takve naredbe niti se sjećam da je izdavao zapovijedi. Moguće da je Domazet govorio tako tiho da ga nisam čuo", rekao je Jakić.

Ademi negirao sve navode svjedoka Jakića

Na Jakićevo svjedočenje reagirao je Rahim Ademi koji je negirao gotovo sve tvrdnje svjedoka, rekavši kako je Sektor 1 postojao, a zarobljenika je bilo i s njima je upravo, prema Ademijevim riječima, razgovarao Jakić.

"Jakić nije bio u Operativnom centru, već u uredu, a general Bobetko nije rekao kako ću ja zapovijedati akcijom. Pismena je zapovijed o napadu dostavljena nakon nekoliko dana i akcija nije počela 5. rujna, već 9. rujna u 06.00 sati", rekao je Ademi.

J.Da.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara